SLF kräver att de långa handläggningstiderna åtgärdasSocialstyrelsens handläggningstider för läkares specialistbevis och legitimationer är för närvarande oacceptabelt långa. I en skrivelse till Socialstyrelsen påtalar Läkarförbundet att situationen är ohållbar och kräver svar på ett antal frågor.


Enskilda läkare riskerar att få vänta mer än ett halvår på sitt specialistbevis och många medlemmar har svårt att komma i kontakt med myndighetens handläggare. Trots att Socialstyrelsen genomfört åtgärder har handläggningstiderna inte förkortats. I en skrivelse till Socialstyrelsens ledning har Läkarförbundet nu än en gång påtalat problemet.

Läs mer på Läkarförbundets hemsida

Senast uppdaterad 2012-04-28