Väntetidsrapporten

Det råder brist på AT-platser vilket resulterar i en fördröjning av läkares progression i yrket. I vår rapport redovisas väntetiderna för AT vilket indikerar hur väl landsting och regioneruppfyller ansvaret med att tillgodose behovet av AT-platser.

Här kan du läsa väntetidsrapporten: LÄNK

Här är kan du se väntetiderna för varje AT-ort: LÄNK

Senast uppdaterad 2017-10-25