AT-ranking

Nu är 2016 års AT-ranking ute! Gör din röst hörd, och hjälp oss i arbetet för bättre utbildningskvalitet, arbetsmiljö och anställningsvillkor för underläkare innan och under AT. Ditt svar gör skillnad! 

Precis som förra året kommer AT-rankingen vara öppen även för icke-medlemmar som gör eller nyligen avslutat AT, förutsatt att de själva lämnar sin mejladress och samtycker till att få enkäten skickad till sig.Detta kan ordnas genom att den som inte är medlem mejlar till at-ranking@sylf.se och ber att få besvara enkäten. Vi ser gärna att så många som möjligt besvarar enkäten!

SYLF genomför sedan 2000 en årlig ranking av landets AT-orter. Syftet med AT-rankingen är att undersöka kvaliteten på AT och stimulera landstingen att utveckla och förbättra AT. Rankingen har genom åren fått stor uppmärksamhet i media och citat från AT-rankingen har funnits med i såväl riksdagsmotioner som statliga utredningar. Landstingen och regionerna visar också stort intresse och placering i AT-ranking används på sina håll som ett kvalitetsmått på AT. Tanken är också att AT-rankingen ska vara en informationskälla för blivande AT-läkare.

Rankingrapporten baseras på en totalundersökning bland de av SYLF-medlemmar som genomför eller nyligen avslutat AT. Själva rankinglistan bygger på det sammanfattande betyg de svarande gett sin AT. AT-ranking enkäten tar också upp ett flertal aspekter av de olika placeringarna och innehåller också frågor kring tiden mellan läkarexamen och AT, upplevelsen av ensamjourer eller andra frågor SYLF vill belysa.

För mer information om AT-rankingens resultat eller metod kontakta  SYLF:s kansli, kansli@sylf.se, eller 08 - 790 33 66.

AT-rankingen 2015 – läs sammanfattning och rapport här

Senast uppdaterad 2016-07-06