Etiska regler

 • Läkarförbundets etiska regler

  Läkarförbundets etiska regler innehåller grundläggande värderingar inom den medicinska etiken.

  Ladda ner Läkarförbundets etiska regler

 • Internationellt

  The World Medical Association (WMA) har antagit ett stort antal etikdokument, som Sveriges läkarförbund anslutit sig till. Här finns bland annat Helsingforsdeklarationen.

 • Marknadsföring

  Sveriges läkarförbunds regler för marknadsföring av läkarverksamhet m.m.

 • Industri

  Läkemedels och medicinteknisk industri och läkare har länge haft ett nära och viktigt samarbete. För att garantera parternas oberoende ställning finns regelverk kring formerna för detta samarbete.

 • Idrottsmedicin

  Med idrottsmedicin avses i detta sammanhang utövning av läkaryrket i samband med tävlings- och motionsidrott, dels i rådgivande syfte för att förebygga sjukdom och skada, dels i behandlande syfte.

Senast uppdaterad 2016-09-23
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån - tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Öppettider Kristi Himmelsfärds-helgen:
Ons: kl 09-12
Tors-fre: Stängt

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12