Specialitetsval och löneskillnader mellan specialiteterna

Ett av målet för Läkarförbundets jämställdhetsarbete är att kvinnliga och manliga läkare skall välja yrkesinriktning och karriär efter fallenhet och intresse utan att hindras av traditionsbundna föreställningar, arbetsförhållanden, normer eller värderingar. Möjligheterna att kombinera yrkesarbete med ansvarstagande för familj och hem är också betydelsefulla faktorer. Alla individer måste ges möjlighet till ett fritt yrkesval och att kunna vidareutvecklas och göra karriär inom sitt yrke.

Läkarutbildningen har en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Mellan könen finns stora skillnader vid val av specialitet, avancemang inom yrket och forskningskarriär. Flera specialiteter domineras till 90 procent eller mer av män. Kvinnorna dominerar inte lika markant i någon specialitet. Läkarförbundet avser att göra en analys av de bakomliggande orsakerna till ”könsmärkning” av specialiteterna samt en handlingsplan för hur läkarkåren ska bli mer jämställd avseende specialitetsval.

Senast uppdaterad 2013-04-23
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12