Organisation och ledarskap

Läkarförbundet arbetar för att chef- och ledarskapet i hälso- och sjukvård innehas av läkare och för att alla läkare får en adekvat ledarskaps- och chefsutbildning, i vilken kunskap om maktstrukturer, genusperspektiv och jämställdhetsarbete ingår. Ledningens insikt, kunskaper och inställning i jämställdhetsarbetet är av största vikt för att ett framgångsrikt jämställdhetsarbete ska kunna bedrivas.

En jämn könsfördelning på olika nivåer i en organisation och inom olika specialiteter är till gagn för verksamheten. Läkarförbundet ska främja kvinnliga läkares kompetensutveckling inom områdena administration och ledarskap i syfte att öka andelen kvinnor i ledande positioner. Läkarförbundet ska aktivt delta vid rekrytering av chefer och ledare och uppmuntra läkare av underrepresenterat kön att söka sådana befattningar.

Läkarförbundet arbetar för att kvinniga och manliga läkare ska ha samma goda villkor för och möjligheter till kompetensutveckling och karriär. Vi anser att det är av största betydelse att fler kvinnor avancerar och blir ledare och chefer. Det är viktigt att fler kvinnor kan konkurrera framgångsrikt i den akademiska karriären. 

Senast uppdaterad 2008-02-08
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12