Litteraturlista

Referenslitteratur

Eriksson, Kristina, "Manligt läkarskapande, kvinnliga läkare och normala kvinnor –köns- och läkarskapande symbolik, metaforik och praktik", (2003, Gondolin)

Granqvist, Lena & Regnér, Håkan, "Löneskillnader mellan män och kvinnor - vad kan vi lära oss av ekonomisk forskning?" (2003, SACO)

Hammarström, Anne, "Genusperspektiv på medicinen –två decenniers utveckling av medvetenhet om kön och genus inom medicinsk forskning och praktik", (2004, Högskoleverket)

Hirdman, Yvonne, "Genus –om det stabilas föränderliga former", (2001, Liber)

Ljunglöf, Thomas, "Livslöner 2002" (2004, SACO)

Ljunglöf, Thomas & Pokarzhevskaya, Galina, "Därför tjänar män mer än kvinnor" (2003, SACO)

Risberg, Gunilla, "I am solely a professional –neutral and genderless –on gender bias and gender awareness in the medical profession", (2004, Umeå university)

Robertsson, Hans, "Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och jämställdhet", (2003, Arbetslivsinstitutet)

Wahl, Anna m fl., "Det ordnar sig –teorier om organisation och kön", (2001, Studentlitteratur)

Förnyat läkarprogram i Umeå. Bemötandet av patienter ska få tydligare genusperspektiv (Läkartidningen nr 12 2003)

Få och spridda genusinslag i Umeås läkarprogram. Lärarna nyckelgrupp för att sjösätta förslagen till förbättringar. (Läkartidningen nr 49 2003)

Genusperspektiv relevant för många av läkarutbildningens ämnen. Viktigt att betrakta män och kvinnor med helhetssyn. (Läkartidningen nr 49 2003)

Lästips

Ambjörnsson, Fanny, "En klass för sig -genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer", (2004, Ordfront)

Amundsdotter, Eva & Gillberg, Minna, "Den jämställda arbetsplatsen –en metodbok", (2003, Bilda förlag)

Appendix nr 03, 04 

Arrhenius, Sara, "En riktig kvinna –om biologism och könsskillnad" (1999, Atlas förlag)

de Beauvoir, Simone, "Det andra könet"

Björk, Nina, "Under det rosa täcket –om kvinnlighetens vara och feministiska strategier", (1996, Wahlstöm och Widstrand)

Edström, Maria, "Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv" (SNS Förlag, 2002)

Elvin-Nowak, Ylva & Thomsson, Helene,  "Att göra kön -om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män", (2003, Albert Bonniers Förlag)

Evengård Birgitta, redaktör, Women in White (2004, Stockholms läns landsting)

Faludi, Susan, "Backlash - kriget mot kvinnorna"

Faludi, Susan, "Ställd - förräderiet mot mannen"

Fridner, Ann, "Karrriärvägar och karriärmönster bland disputerande läkare och medicinare", (2004 Uppsala university library)

Gemzöe, Lena, "Feminism", (2002, Bilda förlag)

Holmberg, Carin, "Det kallas manshat – en bok om feminism" (2003, Modernista)

Holmberg, Carin, "Det kallas kärlek – en socialpsykologisk studie om kvinnors underordning och mäns överordning bland unga jämställda par" (1999, Anamma Böcker AB)

Lindgren, Gerd, "Klass, kön och kirurgi –relationer bland vårdpersonal i organisationsförändringarnas spår", (1999, Liber)

Wennerås, Christina & Wold, Agnes, "Nepotism and sexism in peer revive", (Nature vol 387 1997)

Zilg, Brita m fl., "Fittstim"

Statens Offentliga Utredningar

Makt att forma samhället och sitt eget liv - jämställdhetspolitiken mot nya mål, SOU 2005:66

Forskarrapporter till Jämställdhetspolitiska utredningen, SOU 2005:66

Den könsuppdelade arbetsmarknaden, SOU 2004:43

Mansdominans i förändring –om ledningsgrupper och styrelser, SOU 2003:16

Genussystemet –maktutredningen, SOU 1990:44

Senast uppdaterad 2008-02-06
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12