Genusperspektiv i det fackliga arbetet

Läkarförbundets jämställdhetsarbete omfattar många olika områden och kräver en bred kompetens om lönebildning, arbetsrätt, statistik, arbetslivsfrågor, organisationskultur mm. Genusperspektivet ska genomsyra allt förbundsarbete. Alla som är engagerade i förbundsarbetet, såväl förtroendevalda som tjänstemän, skall arbeta med genusperspektiv och ha god kunskap inom området.

Läkarförbundet ska erbjuda lämplig utbildning inom området både för fackliga förtroendemän och tjänstemän. I centralt anordnade fackliga förtroendemannakurser ska utbildningsinslag med genusperspektiv ingå.

Senast uppdaterad 2008-02-06
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12