Förbundsinflytande

Läkarförbundet vill uppnå en jämn fördelning av kvinnor och män i förbundsorgan och förbundets föreningar. Det innebär att den kvinnliga representationen i styrelser och beslutande församlingar måste ökas. Läkarförbundet ska aktivt rekrytera kvinnor både lokalt och centralt så att målet uppnås. Underrepresenterat kön skall föreslås och utses till aktuella poster så att en jämn fördelning uppnås.

Jämställdhetsaspekterna måste tydligare beaktas vid planering och uppläggning av arbetet inom förbundsorganisationen och förutsättningarna för att kunna förena fackligt arbete med föräldraskap måste förbättras. Detta gäller för såväl lokalt som centralt fackligt arbete.

En viktig åtgärd är att öka den kvinnliga representationen i delföreningarnas valberedningar. Valberedningarnas arbete måste präglas av tydliga jämställdhetssträvanden. För fullmäktiges valberedning är detta av särskilt stor betydelse. Vid delföreningarnas nomineringar till centrala förtroendemannaposter måste jämställdhetsaspekterna också få konkreta uttryck genom att föreningarna föreslår lika många kvinnor som män. 

Senast uppdaterad 2008-02-06
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12