Utbildningar SFLF/SAMF

Aktuella utbildningar inom Arbetsmedicin samt Arbets- och miljömedicin Utbildningar företagsläkare bild

 

Kurserna rymmer 20-25 deltagare. ST-läkare och medlemmar har företräde. Anmäl dig alltså så fort som möjligt. Bli medlem genom att kontakta medlemsrådgivningen.

Villkor för kursanmälan SFLF

Intresseanmälan 2018

Socialstyrelsens SK-kurser

NIVA-kurser

Utbildningar Sveriges Företagshälsor


Lämna gärna intresseanmälan för 2018 om du tänker dig att delta på en kurs då som är planerad men inte är öppen för anmälan. Det underlättar vårt arbete och vi skickar ett e-postmeddelande när kursen  öppnas. Denna intresseanmälan är inte bindande på något sätt. 

Hösten 2017

Datum

Namn/Pris

Beskrivning/Delmål

LIPUS

Utb. givare

Status

29-30 november

Metaller och hälsa, 2dgr,
3 000 kr + moms

Kursbeskrivning
Delmål c1, c2, c4, c6, c11
  AMM Gtb Anmälan
Före 29 sept
4-6 december Processledning för företagsläkare
12 500 kr
Kursbeskrivning
Delmål a1, a2, b1, b2, b4, c1, c4, c9
 LIPUS SFLF Anmälan


Våren 2018

Datum

Namn/Pris

Beskrivning/Delmål

LIPUS

Utb. givare

Status

24-26 januari
+ 15-16 mars

Arbetsrehabilitering (Return-To-Work) *, 5 dgr
17 500 kr 

Kursbeskrivning
Delmål a6, b1, b4, c9, c10

LIPUS

SFLF

Anmälan

31 jan-1 feb

Medicinska effekter av strålning, 2 dgr
1 500 kr + moms

Kursbeskrivning
Delmål a2, a5, a6, a10, b1, b2, c1, c2,c4, c6, c7 och c11

-- AMM Uppsala Anmälan

8-9 februari

Utbildning för handledare och ST-läkare *, 2 dgr. 
6 500 kr 

Kursbeskrivning
Delmål a1, a2, a6

LIPUS

SFLF

Anmälan

16-18 maj 

Levnadsvanorna i arbetslivet *
3 dgr. 12 500 kr

Kursbeskrivning
Delmål b1, b2, c7

LIPUS

SFLF

Anmälan

 

Hösten 2018

Datum

Namn/Pris

Beskrivning/Delmål

LIPUS

Utb. givare

Status

12-13 september 

Arbetsrätt och lagstiftning för   företagshälsovård *

6 500 kr

Kursbeskrivning

Delmål a6, b1, b4, c9 och c10

LIPUS SFLF Anmälan 

1-3 och 29 oktober

Introduktion till Arbetsmedicin och Arbets- och Miljömedicin *, 5 dgr (1 hemarbetsdag)

14 000 kr 

Kursbeskrivning

Delmål a1, a2, a6, b1, c1, c4, c6, c12

LIPUS 

SFLF 

Anmälan 

16-18 oktober

Organisationens påverkan på individ och grupp *, 3 dgr
11 600 kr 

Kursbeskrivning
Delmål a1, c1, c2, c5, c6

LIPUS

SFLF

 


De kurser där en länk LIPUS är inkluderad betyder att Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se.

En asterisk * efter kursnamnet betyder att denna kurs av föreningarna rekommenderas som baskurs för ST i Arbetsmedicin eller Arbets- och miljömedicin 

Anmäl information om ny kurs för hemsidan

 
Senast uppdaterad 2017-11-16