Utbildningar SFLF/SAMF

Aktuella utbildningar inom Arbetsmedicin samt Arbets- och miljömedicin Utbildningar företagsläkare bild

 

Kurserna rymmer 20-25 deltagare. ST-läkare och medlemmar har företräde. Anmäl dig alltså så fort som möjligt. Bli medlem genom att kontakta medlemsrådgivningen.

Villkor för kursanmälan SFLF

Socialstyrelsens SK-kurser

NIVA-kurser

Utbildningar Sveriges Företagshälsor

Intresseanmälan 2018 

Lämna gärna intresseanmälan för 2018 om du tänker dig att delta på en kurs då som är planerad men inte är öppen för anmälan. Det underlättar vårt arbete och vi skickar ett e-postmeddelande när kursen  öppnas. Denna intresseanmälan är inte bindande på något sätt. 

 


 

Våren 2018

Datum

Namn/Pris

Beskrivning/Delmål

LIPUS

Utb. givare

Status

24-26 januari
+ 15-16 mars

Arbetsrehabilitering (Return-To-Work) *, 5 dgr
17 500 kr 

Kursbeskrivning
Delmål a6, b1, b4, c9, c10

LIPUS

SFLF

Fullbelagd

31 jan-1 feb

Medicinska effekter av strålning, 2 dgr
1 500 kr + moms

Kursbeskrivning
Delmål a2, a5, a6, a10, b1, b2, c1, c2,c4, c6, c7 och c11

-- AMM Uppsala Anmälan

8-9 februari

Utbildning för handledare och ST-läkare *, 2 dgr. 
6 500 kr 

Kursbeskrivning
Delmål a1, a2, a6

LIPUS

SFLF

Fullbelagd

5-6 mars

Buller, synergonomi och röststörning i arbetsmiljö
2200 kr + moms (3400 + moms för kurs 5-7 mars)

Kursbeskrivning
Delmål c1, c2, c3, c4, c6, c10 och c11

--

AMM Gtb

Anmälan
6-7 mars

Buller, synergonomi och röststörning i omgivningen
1800 kr + moms (3400 + moms för kurs 5-7 mars)

Kursbeskrivning
Delmål c1, c2, c3, c4, c6, c10 och c11

--

AMM Gtb

Anmälan

9-13 april

Medicinska kontroller i arbetslivet*, 5 dgr, 7000 kr+moms

Kursbeskrivning
Delmål c1-c4, c6-c10, c11

-- AMM Göteborg Anmälan

11 april

Handeksem, 1 dag
250 kr

Delmål a5, b1, b2, b3, c1, c2,c4, c6

 --

AMM Örebro

Anmälan

16-18 maj 

Levnadsvanorna i arbetslivet *
3 dgr. 12 500 kr

Kursbeskrivning
Delmål b1, b2, c7

LIPUS

SFLF

Anmälan

 

Hösten 2018

Datum

Namn/Pris

Beskrivning/Delmål

LIPUS

Utb. givare

Status

       
12-13 september 

Arbetsrätt och lagstiftning för   företagshälsovård *

6 500 kr

Kursbeskrivning

Delmål a6, b1, b4, c9 och c10

LIPUS SFLF Anmälan 
19-20 september Belastningsergonomi
3 000 + moms

Kursbeskrivning

Delmål C1, c4, c6, c7, c10, c11

-- AMM Syd Anmälan

1-3 och 29 oktober

Introduktion till Arbetsmedicin och Arbets- och Miljömedicin *, 5 dgr (1 hemarbetsdag)

14 000 kr 

Kursbeskrivning

Delmål a1, a2, a6, b1, c1, c4, c6, c12

LIPUS 

SFLF 

Anmälan 

16-18 oktober

Organisationens påverkan på individ och grupp *, 3 dgr
12 500 kr 

Kursbeskrivning
Delmål a1, c1, c2, c5, c6

LIPUS

SFLF

Anmälan

Prel. november Processledning*, 3 dgr
14 000 kr 
Kursbeskrivning
Delmål a1, a2, b1, b2, b4, c1, c4, c9
LIPUS SFLF  

De kurser där en länk LIPUS är inkluderad betyder att Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se.

En asterisk * efter kursnamnet betyder att denna kurs av föreningarna rekommenderas som baskurs för ST i Arbetsmedicin eller Arbets- och miljömedicin 

Anmäl information om ny kurs för hemsidan

 
Senast uppdaterad 2018-01-11