Stockholms Företagsläkarförening

KVÄLLSMÖTE  30 November 2017

Företagsläkarföreningen i Stockholm, Gotland och Mälardalen i samarbete med  Lundbeck arrangerar en terapiinriktad utbildning med produktinformation.
Temat är "Perfektionism i kombination med annan psykiatrisk diagnos"
Föreläsare är psykolog Irena Makower.
Irena Makower är psykolog med mångårig erfarenhet av behandling, utbildning, handledning och forskning inom området KBT.  Hon är certifierad av svenska föreningen  för kognitiva och beteendeinriktade terapier, sfKBToch ACT.  Irena är även docent i psykologi, specialist i klinisk psykologi, leg. psykolog/leg. psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi, ansvarig examinator på legitimationsgrundande kursen KBT  på högskola Evidens i Göteborg.  Hon har samarbetat med stressforskare Aleksander   Perski från Stressinstitutet vid Stockholms universitet i flera studier, hon har designat en
KBT-intervention för extremt stressade gymnasieungdomar. På sin psykoterapimottagning  behandlar Irena Makower personer som lider av maladaptiv perfektionism  ofta i kombination med ångest och depression.
Ämnet för kvällen: Många patienter med depression, utmattning, ångestproblem och  ätstörningar lider även av maladaptiv perfektionism.   Perfektionism komplicerar
sjukdomsbilden,  åörsämrar prognosen och ökar suicidrisken. Problemet klättrar ner i  åldrarna och ökar hos ungdomar.
Föreläsningen kommer att innehålla en presentation av
- klinisk forskning och diagnostiska mätinstrument för perfektionism
- KBT behandling för perfektionism med kliniska exempel
Platsen är Stockholms Vinkällare, Döbelnsgatan 8, Stockholm
Datum är den 30 november 2017 kl 17.15-ca 20.30
Programpunkter:
17.15 Samling med buffé
18.10 Antonia Jacobaeus har ordet
18.15-18.30 Kort produktinformation om Brintellix, Lundbeck
18.30 Föreläsning, lektion 1
19.15 Kort paus, hämta kaffe och kaka till bordet
19.30 Föreläsning, lektion 2
20.15 Frågor och diskussion
Ca 20.30 avslut
OBS 1: Begränsat deltagarantal, först till kvarn gäller!
Anmälan: Svar om deltagande senast 15 november, via mail till : stockholm@sflf.net
OBS 2: Glöm då inte att meddela ev önskemål om specialkost/ev allergi.  Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna.
Vid ev. frågor kontakta Antonia Jacobaeus, tel 0703-73 79 33 eller
Eva Persson, Lundbeck, tel 0722-29 25 20.
Hjärtligt välkommen hälsar Företagsläkarföreningen och H. Lundbeck AB!

 
Senast uppdaterad 2017-02-16
Övrigt

Stadgar

Föreningens stadgar hittar du här

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12