Kalendarium

Sjukhusläkarnas Representantskapsmöte 2017

Datum:    Fredagen den 24 november kl. 10.00-16.00
Plats:      Villagatan 5 i Stockholm, Konferensen

Temat för dagen är ”Arbetstider – schemaläggning, övertid, flextid”. Läkarförbundet lät konsultföretaget PwC göra en undersökning av läkares arbetstider, där resultatet visar att läkare dels arbetar mest av alla yrkesgrupperna i hälso- och sjukvården med drygt 41 timmar per vecka och dels att arbetsgivaren får ut väldigt många arbetade timmar med vår jourmodell. Schemaläggning diskuteras trots detta och i Stockholm har man infört ökad schemaläggning under året. Vilka är konsekvenserna? Hur påverkas patientsäkerheten, väntetiderna, personaltätheten? Vilka är fördelarna och nackdelarna och skiljer det sig inom olika verksamheter?

Program:
09.30 Kaffe och smörgås i Klubbvåningen
10.00 Inledning med Bengt von Zur-Mühlen, 1:e vice ordförande
10.15 Öppet forum
Välkommen att ta upp frågor kring schemaläggning - bra och dåliga exempel
11.00 Panelsamtal med diskussion och frågor
Johan Magnusson, chefsjurist, och Karin Rhenman, chefsförhandlare, båda vid Läkarförbundets avdelning för Arbetsliv & Juridik. Johan Styrud, ledamot i Läkarförbundets styrelse och ordförande i Stockholms läkarförening. Jan von Zweigbergk, specialist inom hälso- och sjukvård på PwC. Moderator: Andreas Fischer, styrelseledamot i Sjukhusläkarna.
12.15 Lunch
13.15 Forts. panelsamtal
14.00 Arbetsgrupper
15.00 Kaffe
15.15 Sammanfattning
16.00 Avslutning

Mötet sker i Läkarförbundets nya konferensanläggning i nedervåningen på Villagatan 5 i Stockholm.

Varmt välkomna!
Karin Båtelson, ordförande


Sjukhusläkarnas Fullmäktigemöte 2018

Fullmäktigemötet sker torsdag-fredag den 8-9 mars.

Förhandlingarna hålls i Läkarförbundets nya konferenslokaler på Villagatan i Stockholm.


Styrelsemöten 2017

23-26 januari internat, 15 februari, 8 mars, 10 mars, 18 april, 23 maj, 28 juni, 13-15 september internat, 18 oktober, 23 november, 13 december.

Styrelsemöten 2018

31 januari-2 februari internat, 7 mars, 11 eller 12 april, 17 maj, 18 juni, 27 augusti, 9-14 oktober internat, 6 december.


Läkarförbundets fullmäktigemöte 2018

Onsdag-torsdag den 21-22 november i Stockholm

 
Senast uppdaterad 2017-11-01
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12