Sjukhusläkarnas stiftelser

Sjukhusläkarnas styrelse förvaltar två fonder, Stiftelsen Sjukhusläkarföreningens understödsfond samt Stiftelsen Lasarettsläkare Gustaf Wennerströms Donationsfond.


Understödsfonden

Till främjande av fondens ändamål utdelas årligen understöd till behöriga sökanden. Understödsfondens ändamål är att bereda understöd åt medlemmar av föreningen som är i behov därav, åt behövande änkor/änklingar och barn efter avlidna föreningsmedlemmar samt till andra föreningens ändamål som styrelsen anser vara behövliga.

Gustaf Wennerströms Donationsfond
Donationsfondens ändamål är att utdela understöd åt avlidna föreningsmedlemmars efterlämnade familjer som är i behov därav.

Särskild ansökningsblankett samt riktlinjer för fondutdelningen kan rekvireras från Sjukhusläkarna på telefon 08-790 34 50, per e-post till wendela.zetterberg@slf.se eller laddas ner. 

Ansökan skickas till: Sjukhusläkarna, Box 5610, 114 86 Stockholm senast den 15 december 2017.

Ansökningsblankett (PDF)
Ansökningsblankett (word)

 
Senast uppdaterad 2017-03-14
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12