Välkommen till Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Vi organiserar överordnade läkare och specialistkompetenta läkare på sjukhusen. Läkare som är professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten är också våra medlemmar. Vi har cirka 18 500 medlemmar.


Mer information

Som facklig förtroendeman kan Du via Läkarförbundets hemsida https://www.lakarforbundet.se/ hämta den senaste informationen om löneutveckling, arbetstidslagstiftning, facklig utbildning med mera.

Sjukhusläkarna kommer till Almedalen

Välkomna till Sjukhusläkarnas seminarier i Almedalen 2016!

Tisdag den 5 juli i Läkartidningens tält, Strandvägen plats 508

Kl. 11.00-11.45

Den medicinska forskningen behöver forskande läkare!

Svensk medicinsk forskning och den medicinska utbildningen behöver forskande läkare. Hur skapar vi de rätta förutsättningarna och incitamenten för att fler läkare och medicine studerande ska välja en forskarbana?

Allt färre lärare vid de medicinska lärosätena har en läkarbakgrund, allt färre läkare disputerar och få läkare som disputerar väljer att fortsätta en forskarkarriär efter disputation. Sjukhusläkarna är övertygade om att dessa trender kan brytas genom en genomtänkt och insiktsfull forskningspolitik nationellt och på region/landstingsnivå. För att upprätthålla en fortsatt hög medicinsk kvalitet inom vården, främja svensk läkemedelsindustri/medicinskteknisk industri samt vidmakthålla en hög kvalitet på läkarutbildningen är det helt enkelt nödvändigt! Är det så enkelt att det bara är en fråga om pengar? Det är detta som seminariet skall handla om.

Medverkande:

 • Kevin Afshari, forskande st-läkare, Västmanlands sjukhus
 • Anders Henriksson, 1:e vice ordf, landstingsråd, SKL, Kalmar Län
 • Anna Nilsson Vindefjärd, phd, generalsekreterare, Forska!Sverige
 • Christoph Varenhorst, phd, specialistläkare, Uppsala Universitet
 • Moderator: Kenneth Lindahl, phd, överläkare, Sjukhusläkarna

 30 minuters paus: Sjukhusläkarna bjuder på lunch

Kl. 12.15-13.00

Human vård - back to basic

En paneldebatt där vi önskar adressera en problematik som alltfler läkare rapporterar om, nämligen att fokus flyttats från att diskutera behandlingsalternativ och patientens behov till om och när patienten kan gå hem, ansvarsfrågor och kostnadsställen.

Kvaliteten på sjukvården i Sverige får goda betyg vid jämförelser med andra länder, men vi ser brister när det gäller kontinuitet och tillgänglighet. Dessa brister har de senaste åren uppmärksammats medialt i flera fall där patienter har farit illa. Det finns även en oro inom professionen, där allt fler läkare rapporterar om hur fokus flyttats från att diskutera behandlingsalternativ och patientens behov till om och när patienten kan gå hem, ansvarsfrågor och kostnadsställen. Patienter bollas mellan avdelningar och huvudmän som brickor i ett spel. Varken profession eller patienter är nöjda. Vårdens styrsystem anklagas för att enbart vara kostnadsfokuserade utan att se patienternas behov. Vi ser även en bristande följsamhet och kännedom hos vårdgivarna till patienternas lagstadgade rätt till kontinuitet. Hur kommer vi från dagens situation till en mer human vård som utgår från patienternas behov?

Medverkande:

 • Mona Andersson, anhörig med patientperspektiv, syster till John Ulf Andersson
 • Eva Nilsson Bågenholm, tidigare regeringens äldresamordnare, nu kvalitetsdirektör, Humana
 • Nasim Bergman Farrokhnia, verksamhetschef, Södersjukhusets akutmottagning
 • Andreas Fischer, ledamot i sjukhusläkarna, specialistläkare i kirurgi, Södersjukhuset
 • Anna-Lena Sörenson, vice ordförande, Socialutskottet (S)
 • Cecilia Widegren, ledamot, Socialutskottet (M)
 • Elin Karlsson, 2:e vice ordförande i sjukhusläkarna, specialistläkare i kirurgi, moderator

 

Senast uppdaterad 2016-06-15

Bli medlem i Läkarförbundet!

Har du bytt adress?

Anmäl här


 

Karin Båtelson

Karin Båtelson
Sjukhusläkarnas ordförande
Tel.0707-907 347
karin.batelson@slf.se

Kontakta kansliet:
Wendela Zetterberg
wendela.zetterberg@slf.se

Tel: 08-790 34 50

Kansliets adress:
Sjukhusläkarna
Box 5610 (Villagatan 5)
114 86  STOCKHOLM
Fax 08-411 56 67
Växel 08-790 33 00


 

Till webbsidan för tidskriften Sjukhusläkaren

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån - tors 9-16, fre 9-13 (sommartid)
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Mån 9-13, tis-fre 9-15
Tel. 08-790 35 70
medlem@slf.se