Fullmäktige

SVENSKA DISTRIKTSLÄKARFÖRENINGENS FULLMÄKTIGE 2018

Svenska distriktsläkarföreningens fullmäktigeledamöter kallas härmed till ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm fredagen den 13 april 2017, kl. 10.00 – 17.00.

Mötet hålls i Läkarförbundets nya konferenslokaler på Villagatan.

Motioner till fullmäktigemötet kan väckas av lokalavdelning eller enskild medlem och skall vara styrelsen tillhanda senast den 13 februari under adress Svenska Distriktsläkarföreningen, Box 5610, 114 86 Stockholm.

Föredragningslista och övriga handlingar kommer att sändas till fullmäktigeledamöterna i mitten av mars.

Styrelsen


 
Senast uppdaterad 2017-12-13
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12