• Det här ingår

 • Aktiv

 • På gång

 • Avdelningar

 • Enkäter

 • Appendix

 • Aktuellt
  • Handledningsrapporten 2016

   Sveriges läkarförbund Student har under hösten 2016 genomfört en enkätundersökning om den kliniska delen av läkarutbildningen. Målgruppen för undersökningen var läkarstudenter vid svenska universitet som under höstterminen läste termin nio.

  • Rapport angående Utlands förhållande till läkarförbundet Student

   I enlighet med den verksamhetsplan som antogs vid fullmäktigemötet i Uppsala 2016 har en utredning gjorts angående SLF Student Utlands förhållande till moderförbundet. Rapporten belyser olika aspekter i förhållandet mellan avdelningen och förbundet, samt ett antal alternativ för att öka Utlands representation i förbundet. 

   Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

  • Digitala medlemskort för studentmedlemmar

   Idag den 15 maj har digitala medlemskort för Läkarförbundets studentmedlemmar skickats ut. 

  • Visa fler
 • Preklinrapport

  En av fem läkarstuderande svarar att undervisningen i ledarskap är klart undermålig.
  Läs mer