FAQ

1. Vad är MSF?
Vi är läkarförbundets studerandeorganisation – dvs. läkarstudenternas fackliga organisation! 

2. Vad är läkarförbundet? 
"Den medicinska professionens fackliga organisation". Läkarförbundet verkar för att förbättra villkoren för Sveriges alla läkare och läkarstudenter samt för att värna om läkarutbildningens kvalitet. Vill du läsa mer om läkarförbundet? Gå in på: https://www.slf.se

3. Vad jobbar MSF med?
MSF är politiskt obundet och till för dig som är läkarstudent. Vi arbetar nationellt för att bevaka och förbättra din studiesituation och dina rättigheter och möjligheter på arbetsmarknaden samt inom forskningsverksamhet. Via MSF:s kansli kan du bland annat få hjälp med frågor som rör din studiesituation. Du kan också få rådgivning i exempelvis löne- och anställningsvillkor inför AT och vikariat. På lokal nivå i Göteborg arbetar vi främst med frågor som rör Göteborgs läkarstudenter, men deltar också aktivt i det nationella arbetet. Varje termin arrangerar vi en arbetsmarknadskväll med AT-mässa för våra medlemmar på de övre terminerna där en majoritet av Sveriges landsting ställer ut och presenterar sina AT-block. För att läsa mer om MSF:s centrala arbete besök www.slf.se/msf.

4. Hur många medlemmar har MSF?
MSF har cirka 4300 medlemmar. Det innebär att över 70% av alla läkarstudenter i Sverige är anslutna till MSF.

5. Var finns MSF?
MSF har distriktsavdelningar i anknytning till varje medicinsk fakultet i Sverige; Umeå, Stockholm, Göteborg, Lund/Malmö, Linköping, Uppsala och Örebro.

6. Vem kan jag vända mig till om jag vill få hjälp med fackliga frågor?
Vänd dig till medlemsrådgivningen på SLF:s kansli. Kontaktuppgifter finner du på www.slf.se/msf.

7. Hur kan jag engagera mig aktivt?
MSF Göteborg har möte ungefär en gång i månaden. Vid dessa möten är alla medlemmar välkomna att närvara. Titta i kalendariet för att se när nästa möte är! Varmt välkommen!

8. Vad kostar det att vara medlem?
Det kostar 250 kr per år att vara medlem i MSF.

9. Varför ska jag gå med i MSF?
Medlemskap i MSF bygger framförallt på en vilja att få påverka sin studiesituation och en önskan om att få vara med i diskussionen om den framtida läkarutbildningen. Ju fler vi är, desto mer får vi att säga till om! Som medlem i MSF får du dessutom en rad förmåner, bl.a. tillgång till MSF:s och Läkarförbundets kansli, försäkring vid uteblivet studielån pga sjukfrånvaro, MSF:s egna tidning Appendix, SYLF:s tidskrift Moderna läkare, Läkartidningen till sänkt pris (150 kr/år), möjlighet att söka bidrag från Läkarförbundets understödsfond, möjlighet att hyra fritidshus och gästrum mm. Du får även någon som står bakom dig om dina rättigheter inte tillgodoses och någon som jobbar för att förbättra din situation!

10. Vem kan bli medlem i MSF? 
Medlem i förbundet kan vara: •student med kursplats på läkarutbildning i Sverige •svensk medborgare med kursplats på läkarutbildning i utlandet •student på läkarutbildningen som beviljats studieuppehåll •den som efter studier på läkarutbildningen, utan att ha avlagt läkarexamen, är verksam vid medicinsk institution •läkare med läkarexamen från land utanför EU/EES som inte fått legitimationsvillkor fastställda av Socialstyrelsen (utdrag ur stadgarna, §4)

11. Hur gör jag för att beställa namnskylt?
Som medlem i MSF Göteborg kan du beställa en namnskylt. Detta gör du genom ett webbaserat formulär som du finner här på vår hemsida. Titta under fliken "namnskylt". 

12. Kan jag få förmånliga försäkringar via MSF?
Ja! Genom Läkarförbundets samarbete med Salus Ansvar har du som MSF-medlem även möjlighet att skaffa dig förmånliga försäkringar avseende egendom, liv och yrke genom Salus Ansvar. Läs mer om detta på: https://www.slf.se/templates/AssociationPage.aspx?id=7377

13. Får jag Läkartidningen billigare om jag är medlem?
Ja! Som medlem i MSF har du möjlighet att prenumerera på Läkartidningen till subventionerat pris (för närvarande 150 kr/år).

14. Finns det stipendier att söka som medlem?
Ja! Som medlem i MSF har du möjlighet att söka bidrag ur Understödsfonden. Det är en fond som riktar sig till studenter från och med termin 7, som förverkat sina studiebidrag från CSN. För att läsa mer kan du titta under fliken "Bli medlem". 

15. Kan jag få hjälp via MSF när jag vikarierar inom vården?
Ja! På MSF:s centrala hemsida finns tips och råd inför ditt vikariat som undersköterska, läkarassistent eller underläkare. Som vikarierande underläkare omfattas du av Läkarförbundets Med studavtal. Som undersköterska är det fackförbundet Kommunal som handhar eventuella fackliga ärenden. Läs mer om vikariat på www.slf.se.

16. Hur ser MSF:s organisation ut?
MSF består av en förbundsstyrelse och sex distriktsstyrelser, en vid varje medicinsk fakultet. Vårt högsta beslutande organ är fullmäktigemötet som hålls varje vår. På detta närvarar förbundsstyrelsen och representanter från samtliga distriktsstyrelser. Eftersom läkarförbundet tillhör paraplyorganisationen SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) ingår MSF även i SACO Studentråd. Du kan läsa mer om MSF:s organisation på: https://www.slf.se/templates/AssociationPage.aspx?id=7355

17. Hur tillsätts MSF:s förbundsstyrelse?
Förbundsstyrelsen tillsätts vid MSF:s årliga fullmäktigemöte. Denna består av representanter från de olika distrikten.

18. Vad är AT-mässan?
AT-mässan hålls i samband med vår arbetsmarknadskväll en gång per termin. Kvällen inleds med en föreläsning med matnyttig information om vad man bör tänka på innan och under sin allmäntjänstgöring. Efter föreläsningen inleds mässan var AT-läkare och rekryterare från Sveriges landsting finns närvarande för att diskutera och presentera sina AT-block. Här har du möjlighet att knyta värdefulla kontakter! MSF bjuder på en lättare måltid.

 
Senast uppdaterad 2012-04-06
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12