Facket för dig som är läkarstudent i Göteborg.

  • Vi hjälper dig i frågor såsom AT, klinisk praktik, studiefrågor och konflikter med universitetet m.m.
  • Vi ser det som vår största uppgift att bevaka dina intressen som läkarstudent och att se till att hålla uppe kvalitén på läkarutbildningen så att den blir en bra grund för vårt framtida yrke.
  • Vi verkar för en kontinuerlig förbättring av vår utbildning och vi ser till att dina rättigheter på arbetsmarknaden och inom forskningsverksamheten tillgodoses.

facebookRapport angående Utlands förhållande till läkarförbundet Student

I enlighet med den verksamhetsplan som antogs vid fullmäktigemötet i Uppsala 2016 har en utredning gjorts angående SLF Student Utlands förhållande till moderförbundet. Rapporten belyser olika aspekter i förhållandet mellan avdelningen och förbundet, samt ett antal alternativ för att öka Utlands representation i förbundet. 

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Digitala medlemskort för studentmedlemmar

Idag den 15 maj har digitala medlemskort för Läkarförbundets studentmedlemmar skickats ut. 

Läs mer

Hur bra är Sveriges läkarutbildning?

Läkarförbundet har frågat nyutexaminerade läkare hur bra de upplevde att deras utbildning var.

Undersökningen baseras på en enkät riktad till nyutbildade läkare med examen från svenska universitet under 2016. Nyutbildade läkares åsikter om utbildningens kvalitet utgör ett viktigt underlag i Läkarförbundets utbildningspolitiska arbete.
Fler än nio av tio tillfrågade anser glädjande nog att läkarutbildningen gett dem goda förutsättningar att arbeta som läkare. Det finns dock områden som kan utvecklas, exempelvis uppger cirka hälften att de inte får tillräckliga förutsättningar att bedriva förbättrings- och utvecklingsarbete inom sjukvården.

För frågor, kontakta Marit Grönberg Eskel, utredare Läkarförbundet 
Tel: 08-790 33 84
marit.gronberg.eskel@slf.se
Senast uppdaterad 2016-05-27
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån - tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12