Geriatriskt Forum 2016

Årets Geriatriska Forum 2016 var välbesökt och uppskattat. Samtalsämnena under pauserna varierade från högt till lågt, alltifrån Pokémon Go till framtidens demografiska utmaning. Temat i år var Frailty. Charlotte Roberts från England pratade inspirerat om ICHOMs arbete med att ta fram internationella standardiserade mallar för att utvärdera effekten av olika vårdinsatser för de sköra patienterna. Martin Annetorp höll ett föredrag om grunderna för värdebaserad vård. Katarina Wilhelmson berättade om en stor studie gällande strukturerat omhändertagande av sköra äldre enligt CGA som de har påbörjat på Sahlgrenska i Göteborg. Dagarna fortsatte med flera olika föreläsningar och föredrag som alla handlade om den sköra äldre patienten och dennes behov. Årets ST-arbete korades och gick i år, mycket välförtjänt, till Johannes Luoto från Malmö som berättade om sitt projekt rörande överdiagnosticering av KOL hos äldre.

Som alltid är det mycket inspirerande att få träffa många kollegor från olika delar av Sverige. Det är uppenbart att förutsättningarna för Geriatrisk vård skiljer sig mycket åt över landet. Men det är lika tydligt att problemen och patienterna ändå är förvånansvärt lika och att alla vinner på att vi Geriatriker träffas och pratar ihop oss om gemensamma strategier.

Carina Metzner, Ordf. SGF

Presentationer för hämtning, 

 
Senast uppdaterad 2017-01-28