Lokalföreningar

Geriatrikerföreningen i Stockholm län, GFS

Vi är en lokalförening tillhörande Svensk Geriatrisk Förening med uppgift att främja geriatriken samt geriatrikerna i Stockholmsregionen. GFS vill stimulera ökad kollegial sammanhållning och ökat kunskapsutbyte mellan geriatriker i Stockholm. Vi vill även verka för ökad akademisering av geriatriken genom att stötta och inspirera de geriatriker som önskar inleda en forskarbana.

För våra medlemmar anordnar vi årligen ett höstmöte där vi bjuder in aktuella personer för spännande diskussioner, god mat och mingel i inspirerande miljö. Härtill har vi också ett årsmöte dit alla medlemmar är välkomna. Utöver detta anordnas ibland sociala sammankomster för kollegialt utbyte.

För att kunna bli medlem av föreningen ska man tillhöra Svensk Geriatrisk Förening samt tjänstgöra som läkare inom Stockholmsregionen.

Medlemskapet kostar fn 100 kr/år

Vill Du bli medlem, kontakta styrelsen genom Viktoria Bäck Jerlardtz.    

Välkommen!

Vill Du bli medlem, kontakta styrelsen genom Viktoria Bäck Jerlardtz.    

Välkommen!

Referat från GFS höstmöte 2013

Styrelsen GFS:

Carina Metzner, ordförande: carina.metzner@brommageriatriken.se

Viktoria Bäck Jerlartdz, vice ordförande: viktoria.jerlardtz@gmail.com

Barbro Carlström, sekreterare: barbro.carlstrom@sll.se

Maria Ljungdahl, ledamot: ljungdahlmaria@gmail.com

Frida Gustafsson, ledamot: frida.gustafsson@sll.se

Camilla Ronnheden, ledamot: camilla.ronnheden@capio.se

Cathrine Jonsson, ledamot: cathrine.jonsson@brommageriatriken.se

Hanna Nordberg, ledamot: hanna.nordberg@sll.se

Börje Lundqvist, kassör borje.lundqvist@sll.se

 
Senast uppdaterad 2017-01-07