Svensk Förening för Klinisk Farmakologi

Välkommen till SFKF:s hemsida!

Svensk förening för klinisk farmakologi är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund och en sammanslutning av läkare som är eller har varit verksamma inom ämnesområdet klinisk farmakologi. Föreningens uppgift är att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas speciella fack samt att tillvarataga medlemmarnas fackliga och vetenskapliga intressen. Ansökan om medlemskap tillställes styrelsen som avgör ärendet. Även person som ej är medlem i Sveriges läkarförbund kan efter styrelsens beslut beviljas medlemskap i föreningen.

Stadgar

Senast uppdaterad 2013-01-09