SAMF

Välkommen till Svensk Arbets- och Miljömedicinsk Förening 

Vi företräder som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund såväl specialister i yrkes- och miljömedicin och företagshälsovård som specialister i arbets- och miljömedicin samt tillägsspåecialiteten Arbetsmedicin. Frågor som rör specialistutbildning och fortbildning är centrala i vårt arbete. I dessa och många andra frågor har vi ett nära samarbete med Svenska Företagsläkarföreningen och de arbets- och miljömedicinska klinikerna.

Ny handbok i AMM

Du hittar den nya handboken på ST-sidorna

Vårmöte och årsmöte 2017 i Malmö

Vårmötet ägde rum från onsdagen den 3 maj kl 1300 till torsdag den 4 maj kl. 16.15 på Scandic Triangeln i Malmö under värdskap av AMM Syd.

Årsmöteshandlingar

Godkänt förslag till nya stadgar 

Dessa skall för att träda i kraft godkännas vid ett extra årsmöte november 2017

Max halva ST får räknas in i ny ST-utbildning

Socialstyrelsen föreslår att maximalt hälften av en tidigare ST ska få tillgodoräknas för den som blir dubbelspecialist. Ändringen är en anpassning till EU:s nya yrkeskvalifikationsdirektiv. Läs artikel i Läkartidningen här. 

Miljömedicinsk kursserie

Information om denna finner du här.

ST- boken finns att köpa

Läs mer på https://www.studentlitteratur.se/#9789144089164/ST-boken/

Specialpris via länken:

https://www.studentlitteratur.se/#kampanj/MH14150

...eller som medlem i Sveriges Läkarförbund:

https://www.studentlitteratur.se/#kampanj/slf

ST-föreskriften spikad

Socialstyrelsen har den 17 februari fastställt den nya ST-föreskriften. Den träder i kraft den 1 maj 2015.   

Får jag utfärda tjänstbarhetsintyg som ST- läkare?

Arbetsmiljöverket har kommit med ett förtydligande, vg se på ST-sidan.

E-postadress

Eftersom kallelse till årsmöten, förutom här på SAMF:s hemsida, sker via mejl vill vi därför be samtliga medlemmar att kontrollera att ni har en aktuell mejladress till en mejl som ni regelbundet använder registrerad hos SLF. Ni kan antingen kontrollera era uppgifter själva om ni loggar in (https://www.slf.se/minauppgifter ) eller kontakta medlemsservice på mejladressen i högerspalten.

Sprid gärna budskapet till era kollegor.

Utkast till nya målbeskrivningar för Arbets- och Miljömedicin samt Arbetsmedicin

 

 

Broschyr - samtal om matvanor...

  ...kan laddas ner som PDF här  eller beställas i pappersformat genom stig.toften@gmail.com.

Handbok i rökavvänjning

 Handledning i rökavvänjning riktad till läkare inom Arbets- och miljömedicin och företagshälsovård. Det är en broschyr som är tänkt som en instruktionsskrift. Den kan laddas ned som PDF här eller beställas i pappersformat genom stig.toften@gmail.com

Tipsa webmaster!

För att sidan skall kunna vara så aktuell som möjligt får ni gärna tipsa webmaster om nyheter, kurser med mera. Ni kan också skicka dokument som ni vill publicera på hemsidan och rapportera länkar som inte fungerar. 

Senast uppdaterad 2017-10-23

Medlemsavgift

400 kr/år (200 kr/år för pensionerade kollegor)

 

Anmäl till SAMF:s sekreterare om du vill bli medlem i SAMF.

Du kan också kontakta läkarförbundet

medlem@slf.se
Tel: 08-790 35 70

 

Fakturaadress:

SAMF