Välkommen till Upplands allmänna läkarförening!

Har du funderingar kring din anställning, föräldraledighet eller sjukskrivning? Har du fått (eller inte fått) en ny tjänst? Har chefen kallat dig till ett möte med HR efter att du haft synpunkter på verksamheten? Tveka inte att höra av dig till styrelsen, kansliet eller ditt klinikombud! Vi finns för våra medlemmar, och är du inte redan medlem kan du enkelt bli det här.

 

 

Nyheter från Läkarförbundet:

Regeringens ändringar i vårdgarantin löser inte primärvårdens problem

– Lagförslaget att efter tre dagar få träffa legitimerad personal för en första medicinsk bedömning, istället för som idag en läkare efter sju dagar, kommer inte att lösa hälso- och sjukvårdens problem. Det kan skapa ännu mer problem med en professionsneutral lösning, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet. 

Läs mer

I brev till Etiopiens president är WMA starkt kritiska till den utdragna rättsprocess Fikru Maru utsätts för

Nu skriver World Medical Association, WMA, där Sveriges läkarförbund ingår, till Etiopiens president och premiärminister samt till WHO´s generaldirektör om den fängslade hjärtläkaren Fikru Marus allt sämre hälsotillstånd och det oacceptabla i en utdragen rättsprocess.

Läs mer

Förbättringar i kommunala tjänstepensionsavtalen från 1 januari 2018

Läkarförbundet har genom Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta om förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen. 

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-09-05
Kansli

Upplands allmänna läkarförening


Kanslichef och ombudsman
Linn Bladh
Tel 018-611 34 95
ual@slf.se

Akademiska sjukhuset ing. 16
751 85 Uppsala

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12