" Stora risker om akuta sjukvården slås sönder"

Vi är oroliga att Stockholms läns landsting är på väg att riskera vården av akut psykiatriskt sjuka i Stockholm. Det krävs kontinuitet och erfarenhet för att klara detta uppdrag. Som enda psykiatrisk akutmottagning är detta en kritisk verksamhet, skriver 47 jourläkare vid Psykiatriska länsakuten. Läs mer

Krav på regelbunden fortbildning

Liberalerna vill att läkare och sjuksköterskor ska tvingas gå regelbunden fortbildning och ser inte arbetsgivaren till att så sker ska Socialstyrelsen kunna dra in legitimationen. Artikeln har publicerats i Svenska Dagbladet samt i Läkartidningen 2017;114.

Läkarföreningen har idag den 10 januari skickat in följande kommentar till uttalandet;

Läkarföreningens syn på fortbildning

Behovet av fortbildning inom sjukvården är stort då den medicinska utvecklingen är snabb. Vi gläds därför att politiska utspel med betoning på fortbildningens betydelse skett i media senaste tiden.

Utspelen kan dock tolkas som att repressalier riktas mot den enskilde läkaren som inte erhåller tillräckligt med fortbildning. Det tycker vi är helt fel, detta ansvar ska till fulla läggas på arbetsgivaren och ingen annan. I dagens sjukvård då all vikt läggs på "produktionen av vård" är det arbetsgivaren som bär ansvaret för att fortbildning kan genomföras på ett bra sätt!

Med vänlig hälsning
Johan Styrud ordförande
Yvonne Dellmark 1:e vice ordförande
Gunnar Berglund 2:e vice ordförande

Debatt och replik på BCG-modellen NKS

DN DEBATT 8/1. ”Många klagar över svagt ledarskap i svensk sjukvård, men när en ledningsgrupp utifrån en starkt patient-centrerad framtidsvision initierar ett banbrytande förbättringsarbete är det bara kritikerna som ges utrymme. Om vi skall kunna rusta Sveriges sjukvård för framtiden måste vi våga tänka nytt, skriver Stefan Larsson och Johan Öberg, BCG” Läs mer

Läkarföreningen replikerar:
Replik DN Debatt 8/1 Med en dåres envishet försvarar BCG en modell som har lett till att Sveriges största universitetssjukhus efter två år med BCG har en vård i kaos med ständig platsbrist och medarbetare utan förtroende för sjukhusledningen, skriver företrädare för Stockholms läkarförening. Läs mer

 

 

 

"Vårdmodell på Karolinska gynnar friskare patienter"

Mindre pengar till vård för fattiga och sjuka – mer till rika och friskare patienter. Det är konsekvensen av en ekonomisk styrmodell baserad på ”värde­baserad vård”, enligt en ny studie.
Konceptet har införts i svensk vård.
– Det ger en omvänd Robin Hood-effekt, säger Eric T Roberts, en av forskarna, till DN. Läs mer

Julbrev från ordförande

Snart är ännu ett år till ända. För Stockholms läkarförening har det varit ett händelserikt år på olika sätt, dessvärre har mycket varit negativt för oss. Glädjande nog har vi fått ett 3 årigt löneavtal med siffra, det är bra.

Stockholms läns landsting vill förändra många saker för oss, vilket hela tiden leder till att vi får det sämre. Schemaläggning, kortvarselersättning, och brist på egen arbetsplats. Listan kan jag tyvärr göra lång. Samtidigt har antalet personärenden ökat hela tiden. Allt detta har dock lett fram till att vi har blivit fler medlemmar i föreningen.

Vi ska fortsätta att kämpa för våra frågor. Arbetsvillkoren för oss måste bli bättre. Vi ska ha vårdcentraler som fungerar. Vi ska ha jour öppna jourläkarcentaler och vi ska ha akutmottagningar som fungerar. Vi läkare ska inte behöva gå hem varje kväll och känna att vi har haft en uppgift som inte går att lösa.

Med önskan om att 2018 ska bli ett bättre år för Stockholms läkare!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Johan Styrud

Senast uppdaterad 2017-02-07
Kansli Stockholms läkarförening

Fackliga och juridiska frågor
Tel 08-790 33 00 (vx)
E-postadress: stockholm@slf.se
Box 5610 Villagatan 5,

114 86 Stockholm
 Telefontid:
Anja Beijar och Håkan Leif kl 9-11
Övriga kansliet kl 9-16

Har du aktuell mailadress?
Uppdatera i medlemsregistret
medlem@slf.se 

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12