Sörmlands läkarförening är en lokalförening i Sveriges läkarförbund. Vi tillvaratar våra medlemmars intressen på plats och med god lokal kännedom.

Som medlem i Läkarförbundet tillhör du även en lokalförening och minst en yrkesförening. Din anställning eller verksamhet bestämmer vilken yrkesförening du tillhör.
Kom ihåg att byta lokalavdelning när du flyttar!

____________________________________________________

AKTUELLT!

 

                  _____________________________________________________

Vi erbjuder Dig som är medlem:
•  Råd och stöd i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation.
•  Hjälp inför löneförhandling genom aktuell lönestatistik och konkret vägledning.
•  Råd och stöd i frågor som rör avtal, försäkringar och pensioner.
•  Rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

Och tänk på att varje ny medlem i Södermanlands läkarförening gör oss starkare. Ju fler medlemmar vi har, med desto större tyngd kan vi driva de frågor som är viktiga för oss läkare i vår region.  

 

Nyheter från Sveriges läkarförbund:


2018 värdesäkras den allmänna pensionen med ett lägre index

Under 2018 kan det, för ett fåtal medlemmar, bli en sänkning i pension för arbetstagare som omfattats av det gamla pensionsavtalet PA-KL, som gällde fram till 1997-12-31. I huvudsak gäller det för individer födda 1937 och tidigare, men kan även få konsekvenser för de födda mellan 1938 och 1953.

Läs mer

Upprop: Läkare behöver tid för kompetensutveckling

Om vi ska nå målet om en effektiv, patientsäker och jämlik vård måste läkarnas tillgång till kontinuerlig fortbildning regleras. Det skriver Heidi Stensmyren, Sofia Rydgren Stale och de 13 kirurgiska specialitetsföreningar som utgör Svenskt kirurgiskt råd.

Läs mer

Nytt avtal mellan SLF och Almega Vårdföretagarna

I dagarna har Läkarförbundet gjort en översyn med Almega Vårdföretagarna av kollektivavtalet bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) och bransch Äldreomsorg (F)

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-09-07
Kansli

Sveavägen, hus E35,
Mälarsjukhuset
631 88 Eskilstuna
Lotta Hallgren, kanslisekr.
lakarforeningen.sormland@dll.se
Tel 016-10 32 39

 


Synpunkter på hemsidan?

 

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12