Information om medlemsärenden

Alla medlemsärenden som inkommer till kansliet via mail eller telefon återkopplas inom 2 arbetsdagar. 


 

ÅRSMÖTE - ÖSTRA SKÅNES LÄKARFÖRENING

25 januari, kl 17.45, Kronohuset, Stora Torg, Kristianstad

 

Under kvällen: 

 

Prisutdelning till Östra Skånes bästa läkarchef 2017

Underhållning av Svinuz-spex

 

Vi bjuder på buffé. Alla Läkarförbundets medlemmar i KrYH är välkomna till årsmötet! 

 

Föranmälan för förtäring (senast 16 jan) via Doodle-länk.

Klicka här eller mail till mare.johansson@skane.se 

 

Glöm inte att meddela ev matallergi!

 2018 värdesäkras den allmänna pensionen med ett lägre index

Under 2018 kan det, för ett fåtal medlemmar, bli en sänkning i pension för arbetstagare som omfattats av det gamla pensionsavtalet PA-KL, som gällde fram till 1997-12-31. I huvudsak gäller det för individer födda 1937 och tidigare, men kan även få konsekvenser för de födda mellan 1938 och 1953.

Läs mer

Upprop: Läkare behöver tid för kompetensutveckling

Om vi ska nå målet om en effektiv, patientsäker och jämlik vård måste läkarnas tillgång till kontinuerlig fortbildning regleras. Det skriver Heidi Stensmyren, Sofia Rydgren Stale och de 13 kirurgiska specialitetsföreningar som utgör Svenskt kirurgiskt råd.

Läs mer

Nytt avtal mellan SLF och Almega Vårdföretagarna

I dagarna har Läkarförbundet gjort en översyn med Almega Vårdföretagarna av kollektivavtalet bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) och bransch Äldreomsorg (F)

Läs mer

Regeringens ändringar i vårdgarantin löser inte primärvårdens problem

– Lagförslaget att efter tre dagar få träffa legitimerad personal för en första medicinsk bedömning, istället för som idag en läkare efter sju dagar, kommer inte att lösa hälso- och sjukvårdens problem. Det kan skapa ännu mer problem med en professionsneutral lösning, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet. 

Läs mer
Senast uppdaterad 2018-01-02
Kansli

Gamla Spädbarnshemmet
CSK
291 85 Kristianstad


Mare Johansson

Handläggare
Tfn: 044 309 26 80
E-post: mare.johansson@skane.se 

Ansvarar för:

  • Administration
  • Webbdesign
  • Grafisk design
  • Möten och konferenser
  • Kommunikation


DSL - De Skånska Läkarföreningarna

www.slf.se/dsl

 


Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12