Välkommen till Örebro läns läkarförening, ÖLF

I menyerna finns information om lokala kollektivavtal, förteckning över vår styrelse och fackliga ombud, lönestatistik (för inloggade medlemmar) mm.
PS När ni är inne i en meny och vill tillbaka till startsidan: klicka på "Örebro läns läkarförening" högst upp på sidan.

ORDFÖRANDE för Örebro läns läkarförening: Paula Wallmon.

NÄSTA STYRELSEMÖTE i ÖLF: 
15 mars 2018, plats: USÖ, konf.rum Sottern

MEDDELANDEN:

Vår högt uppskattade vän och kollega
Ann-Marie Terner
 1:e vice ordförande i Örebro läns läkarförening och
 ordförande i Distriktsläkarföreningen Örebro Län
 har hastigt och mycket oväntat gått bort den 22 september 2017. Ann-Marie blev 62 år. 

Förlusten är stor. Våra tankar går till Ann-Maries familj och alla de som stod Ann-Marie nära. 

Nya landstingskommunala Läkaravtalet
Nytt Läkaravtal har slutits mellan Läkarförbundet och SKL den 1 maj 2017. Avtalet är treårigt och gäller mellan 1 april 2017 - 31 mars 2020.
Information om avtalet

Information om regler för övertid och flextid, 201706
Information       Lathund vid registrering av övertid

 

Årsmöte 2018

Årsmöte i ÖLF år 2018 hölls den 24 januari.
Till årsmötesordförande valdes Beng Karlsson och till sekreterare Ann-Charlotte Sund Persson.
Paula Wallmon valdes till ordförande för ÖLF.
Övriga val: se under Styrelsen, meny "Om oss" 

Sjukhusläkarna i Örebro, Distriktsläkarföreningen samt SYLF höll också årsmöte 24 januari.

Verksamhetsberättelse ÖLF 2017
Verksamhetsberättelse Sjlf 2017
Verksamhetsberättelse Distriktsläkarföreningen i Örebro 2017

 

Aktiviteter 2018

MEDLEMSLUNCHER

USÖ 2018
Dag: onsdagen den 18 april, lokal VIP-matsalen som ligger i anslutning till personalmatsalen
Dag: tisdagen den 15 maj, lokal Hackspetten som ligger i anslutning till personalmatsalen

Karlskoga lasarett 2018
Dag: måndagen den 5 mars, lokal "Kafferummet" bakom personalmatsalen.

Lindesbergs lasarett 2018
Datum ännu ej fastställt

Samtliga luncher är konstnadsfria, ingen föranmälan behövs.
Drop in mellan kl 11.30 - 13.30
Alla medlemmar hälsas Välkomna!

FACKLIG BASKURS I ÖREBRO

ÖLFs fackliga baskurs för klinik-, vårdcentrals - och skyddsombud kommer att hållas tisdagen den 17 april på Naturens Hus, Örebro.

Inbjudan

VÄLKOMNA

Senast uppdaterad 2018-02-19
Kansli

Postadress
Örebro läns läkarförening
USÖ
701 85 ÖREBRO
Besöksadress Järnvägsgatan 16b, Örebro
Tel. 019-602 03 38 
E-post föreningen: 
lakarforeningen@regionorebrolan.se 
E-post administratör:
rose-marie.isakson@regionorebrolan.se

Öppettider kansli (variation förekommer): måndag, tisdag och torsdag: kl 10.00 - 14.30, fredag: kl 10.00 - 11.30 (onsd. stängt).

PÅMINNELSE: kom ihåg att anmäla till förbundet när du flyttar, din e-postadress, byte av lokalförening och och yrkesförening. Ändringar görs till förbundet: E-post: medlem@slf.se eller på tel. 08-790 35 70.

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12