Från och med 1 mars 2018 kommer kansliet vara bemannat:

tisdagar och onsdagar  8:30 - 16:00.

Måndag, torsdag och fredag kan Du nå mig via mail birgit.koivisto@slf.se eller telefon 010-4356664.


 

Nästa styrelsemöte blir den 11 april 2018 kl. 13.00  


Hej!

Här är en länk till föreningens medlemsbrev: 

https://wp.me/p9GmA6-n

 

Med vänlig hälsning

Fredrik Pellmé

ordförande, redaktör.

 


Nu finns det åter möjlighet för läkare, anställda inom NU-sjukvården att söka forsknings bidrag ur NVGL:s fonder, Kamratfonden samt bröderna Eriksson fonden.

Ansökningsblankett "Kamratfonden"   Stadgar

Ansökningsblankett "bröderna Eriksson fonden"  Stadgar

 

 


 

 

Regiongemensam Läkarförening i VGR

 

I dagsläget finns fyra läkarföreningar inom Västra Götalandsregionen som samarbetar genom regionföreningen Läkarföreningar i Väst, LiV. Sedan VGR bildades 1999 har allt fler beslut om rör sjukvården, arbetsvillkor och vår arbetsmiljö flyttats från förvaltningsnivå till regional nivå. Det har blivit uppenbart att nuvarande struktur för att organisera oss fackligt inte längre är funktionell. Inte minst märks detta för läkare verksamma inom Närhälsan som är en och samma förvaltning i hela regionen.

Med anledning av detta pågår ett arbete med att hitta former för att kunna bli en läkarförening i regionen. I arbetet föreslås att det kommer finnas sektioner som motsvarar förvaltningarna. Vår ambition är att på detta sätt kunna bli starkare på regional nivå samtidigt som vi genom sektionerna finns nära våra medlemmar. Alla medlemmar kommer ha möjlighet att påverka föreningens arbete och inriktning genom närvaro på respektive sektions årsmöte.

Vill du veta mer om arbetet kan du läsa de rapporter som arbetsgruppen presenterat för LiV:s styrelse och som finns att hämta nedan. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta din lokalförenings representant i den projektgrupp som arbetar vidare med frågan. 

Göteborgs Läkarförening: Emma Spak
Nordvästra Götalands Läkarförening: Emelie Hultberg
Skaraborgs Läkarförening: Sari Bjurén 
Älvsborgs Södra Läkarförening: Peter Geiger 

Rapporter som arbetsgruppen presenterat för LiV:s styrelse

 

Slutrapport
Bilaga 1 - Delrapport I - Gemensam lokalförening i Västra Götalansregionen
Bilaga 2 - Delrapport II - Sektionsindelning
Bilaga 3 Förslag stadgar

Presentation VGLF 2018-02-07  


 

 Läkarförbundets kursprogram  2018  öppna

 

 Dina Medlemsförmåner


 

Rätt mailadress i Läkarförbundets medlemsregister ? 

Snart kommer vi att skicka ut "Månadsbrevet" igen, där du kan läsa senaste nytt inom NVGL:s olika områden. Månadsbrevet kommer att skickas ut centralt från Läkarförbundet i Stockholm, det är viktigt att du har uppdaterat din mailadress där.

Är du osäker kan du kontakta medlemsregistret, medlem@slf.se 

 eller 08-7903570, du kan även höra av dig till NVGL:s kansli vid frågor.


Nyheter från Läkarförbundets webbplats:


Problem med att logga in på lakarforbundet.se

Just nu har vi problem med inloggningen till lakarforbundet.se. Problemet felsöks och vi hoppas på en snabb lösning. 

Tack för ert tålamod!

DEBATT: Låt inte vårdköerna växa ännu mer!

Väntetiderna i vården ökar. Det drabbar både de patienter som väntar och samhället som förlorar arbetsföra medborgare eller måste bekosta onödiga stödinsatser. Men även arbetsmiljön drabbas när medicinsk kunskap och evidens inte följs, konstaterar Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna samt förste vice ordförande i Läkarförbundet i en debattartikel i Dagens Samhälle

Läs mer

#utantystnadsplikt får årets Friska Sjukvårdspris

#utantystnadsplikt och de 10 400 kvinnliga läkare som står bakom uppropet i #MeToo är årets Friska Sjukvårdspristagare. De prisades vid Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte.


Läs mer
Senast uppdaterad 2018-03-07
Kansli


Kansliet är öppet:

Tisdag och onsdag 8:30 - 16:00

Måndag, torsdag och fredag kan Du nå mig via mail eller telefon.

 

 

 Birgit Koivisto
Plan 3, NÄL
461 85 Trollhättan
Tel 010-4356664

birgit.koivisto@slf.se

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12