Välkommen till Malmö Läkareförenings hemsida

Medlemsbrev november
Den 17 november har ett nytt medlemsbrev mejlats ut till 
medlemmarna i Malmö Läkareförening
Läs brevet


Valberedningens förslag
Verksamhetsberättelse 2016-04-14--2017-04-25

Årsmötet 2017 avhölls den 25 april kl 17.30 i Kvinnoklinikens aula, SUS Malmö. Inbjuden föreläsare var förvaltningschefen för SUS, Björn Eriksson. 


Har du ingen e-mejl adress i medlemsregistret kontakta kathe.palsson@skane.se eller medlem@slf.se.


 

Regeringens ändringar i vårdgarantin löser inte primärvårdens problem

– Lagförslaget att efter tre dagar få träffa legitimerad personal för en första medicinsk bedömning, istället för som idag en läkare efter sju dagar, kommer inte att lösa hälso- och sjukvårdens problem. Det kan skapa ännu mer problem med en professionsneutral lösning, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet. 

Läs mer

I brev till Etiopiens president är WMA starkt kritiska till den utdragna rättsprocess Fikru Maru utsätts för

Nu skriver World Medical Association, WMA, där Sveriges läkarförbund ingår, till Etiopiens president och premiärminister samt till WHO´s generaldirektör om den fängslade hjärtläkaren Fikru Marus allt sämre hälsotillstånd och det oacceptabla i en utdragen rättsprocess.

Läs mer

Förbättringar i kommunala tjänstepensionsavtalen från 1 januari 2018

Läkarförbundet har genom Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta om förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen. 

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-11-20
Kansli

Malmö Läkareförening
Inga Marie Nilssons gata 25
plan 2, 205 02 Malmö

tel: 040-33 60 40
fax: 040-33 60 64
E-mail: exp.lf.malmo@skane.se

Se under menyn Kansli

Webbredaktör
Käthe Pålsson kathe.palsson@skane.se 
_______________

Läkarkatalog Malmö_______________

Läkarförbundet Skåne

www.slf.se/dsl

_______________


Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12