Ett samarbete mellan de fyra skånska läkarföreningarna

 

Malmö Läkareförening

hemsida

Mellersta Skånes läkareförening

hemsida

Nordvästra Skånes läkareförening

hemsida

Östra Skånes läkarförening

hemsida

Välkommen att kontakta Mellersta Skånes läkareförenings kansli på tfn 046-17 23 95 vid frågor om samverkan, utbildning och hemsida eller mejla till mare.johansson@skane.se

 


Presentationer från Idé- och debattkonferens om vårdval Skåne som hölls i juni 2014

Vårdval i Skåne, Maria Antonsson-Anderberg, enhetschef avd. Hälso- och Sjukvårdsstyrning

Vårdval - Ur universitetssjukvårdens perspektiv, Bertil Persson ÖL VO Hud-Ögon, SUS


Nyheter från Sveriges läkarförbund:


Problem med att logga in på lakarforbundet.se

Just nu har vi problem med inloggningen till lakarforbundet.se. Problemet felsöks och vi hoppas på en snabb lösning. 

Tack för ert tålamod!

DEBATT: Låt inte vårdköerna växa ännu mer!

Väntetiderna i vården ökar. Det drabbar både de patienter som väntar och samhället som förlorar arbetsföra medborgare eller måste bekosta onödiga stödinsatser. Men även arbetsmiljön drabbas när medicinsk kunskap och evidens inte följs, konstaterar Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna samt förste vice ordförande i Läkarförbundet i en debattartikel i Dagens Samhälle

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-05-23