Ett samarbete mellan de fyra skånska läkarföreningarna

 

Malmö Läkareförening

hemsida

Mellersta Skånes läkareförening

hemsida

Nordvästra Skånes läkareförening

hemsida

Östra Skånes läkarförening

hemsida

Välkommen att kontakta Mellersta Skånes läkareförenings kansli på tfn 046-17 23 95 vid frågor om samverkan, utbildning och hemsida eller mejla till mare.johansson@skane.se

 


Presentationer från Idé- och debattkonferens om vårdval Skåne som hölls i juni 2014

Vårdval i Skåne, Maria Antonsson-Anderberg, enhetschef avd. Hälso- och Sjukvårdsstyrning

Vårdval - Ur universitetssjukvårdens perspektiv, Bertil Persson ÖL VO Hud-Ögon, SUS


Nyheter från Sveriges läkarförbund:


Regeringens ändringar i vårdgarantin löser inte primärvårdens problem

– Lagförslaget att efter tre dagar få träffa legitimerad personal för en första medicinsk bedömning, istället för som idag en läkare efter sju dagar, kommer inte att lösa hälso- och sjukvårdens problem. Det kan skapa ännu mer problem med en professionsneutral lösning, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet. 

Läs mer

I brev till Etiopiens president är WMA starkt kritiska till den utdragna rättsprocess Fikru Maru utsätts för

Nu skriver World Medical Association, WMA, där Sveriges läkarförbund ingår, till Etiopiens president och premiärminister samt till WHO´s generaldirektör om den fängslade hjärtläkaren Fikru Marus allt sämre hälsotillstånd och det oacceptabla i en utdragen rättsprocess.

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-05-23