Håll dig uppdaterad på senaste nytt från Läkarförbundet

För att ta del av nyhetsflödet från Läkarförbundet rekommenderas besök i pressrummet på Mynewsdesk. Klicka på länken för att komma dit. https://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lakarforbund/latest_news

Läkarförbundet har också ett Facebook-konto, sök efter Läkarförbundet så hittar du rätt konto, gilla sidan och håll dig uppdaterad.

Klinikombuden diskuterar arbetsmiljö

På årets klinikombudsdag var arbetsmiljö och stress ett tema. Professor Marie Åsberg som är en av auktoriteterna inom området föreläste och klinikombuden fick i anslutning till hennes föreläsning diskutera kring vad dels den enskilde och dels den fackliga organisationen kan göra för att förebygga ohälsa och dålig arbetsmiljö.

Läs mer

Årsmöte 25 januari 2018

Välkommen till Läkarföreningens årsmöte!

Läs mer

Läkarföreningen i Jönköpings län undrar

Öppet brev till de styrande Allianspolitikerna i Region Jönköpings län

Med facit i hand kan vi konstatera att vi även denna sommar lyckades bedriva sjukvård inom Region Jönköpings län, men priset var högt. Personalen befann sig ständigt på bristningsgränsen och vårdplatsneddragningarna inför sommaren resulterade i minst antal vårdplatser någonsin. Vi befarar att denna pressade situation inte är isolerad till sommaren utan att den tenderar att bli vardag, för neddragning av vårdplatser är en ständigt aktuell fråga. Vi anser att situationen håller på att bli ohållbar. Drar man ned på antalet vårdplatser, vart ska då patienterna ta vägen? Den ständiga stress som vi och annan personal upplever i arbetet leder till höga ohälsotal och en pressad arbetssituation, som i sin tur äventyrar patienternas säkerhet och hälsa.

Läs mer

Lönestatistik 2016

Läkarförbundet har sammanställt och redovisar lönestatistik för den landstingskommunala sektorn. Statistiken som redovisas avser löneläget i november 2016 per befattning, kön, specialitet, landsting/region, ålder och år för legitimation.

Läs mer

Senast uppdaterad 2017-08-08
Kontakt
Jönköpings läns läkarförening
Hus B5
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
Tel 010-242 15 77

lakarforeningen@rjl.se

Kanslist Anna Tillberg

 

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12