Välkommen till Göteborgs läkarförening

Göteborgs läkarförening bjuder in till ordinarie föreningsmöte!

Tid: torsdagen den 19 februari 2015 kl17.30.
P
lats: Humanisthuset, Renströmsgatan 6, lokal D411. (Ta huvudentrén in vid restaurang Näckrosen, därefter en våning upp i korridor E.)

  Kallelse till ordinarie föreningsmöte  

Välkomna!

 

Göteborgs läkarförening är en lokalförening i Sveriges läkarförbund. Vi tillvaratar våra medlemmars intressen på plats och med god lokal kännedom. För närvarande har vi cirka 3000 medlemmar.

Vi erbjuder Dig som är medlem:
•  Råd och stöd i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation.
•  Hjälp inför löneförhandling genom aktuell lönestatistik och konkret vägledning.
•  Råd och stöd i frågor som rör avtal, försäkringar och pensioner.
•  Rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

Och tänk på att varje ny medlem i Göteborgs läkarförening gör oss starkare. Ju fler medlemmar vi har, med desto större tyngd kan vi driva de frågor som är viktiga för oss läkare i Göteborg.   


Nyheter från Sveriges läkarförbund:

Är du utbildad i annat EU-land och planerar att göra AT i Sverige?

Tänk på att i god tid innan anställningen börjar skicka in en ansökan till Socialstyrelsen om att få fullgöra AT i Sverige!

Läs mer

Nu är vi 46 679

Den 1 januari 2015 var 46 679 läkare och läkarstudenter medlemmar i Läkarförbundet, en ökning med 846 medlemmar sedan förra året.

Läs mer

Att urholka läkemedelsbegreppet är en patientsäkerhetsrisk

EU-domstolen vill att Sverige ändrar sin nuvarande lagstiftning om antroposofiska preparat. Ett alternativ är att stoppa alla sådana preparat genom att inte tillåta regeringens dispenser och undantag. Det vore bra. Ett dåligt alternativ är att införliva de antroposofiska preparaten i den svenska lagstiftningen utan krav på vetenskaplig dokumentation av effekt och säkerhet.

Läs mer
Senast uppdaterad 2015-01-16Kansli

Lennart Torstenssonsgatan 7
412 56 Göteborg

Tel 031-81 86 30
Fax 031-18 34 06

OBS! Telefontider från 7 januari 2015:
Måndag-fredag 9.00 - 11.30
Tisdag-fredag 13.00 - 15.00
Då vi inte kan svara i telefon maila gärna dina kontaktuppgifter och en kort beskrivning av aktuell fråga till kansliet så hör vi av oss så snart vi kan.

Anders Andersson, kanslichef
anders.andersson@slf.se
Tel 031-81 86 32

Evelina Lindberg, ombudsman
evelina.lindberg@slf.se
Tel 031-81 86 31

Tanja Nordwall, administration
tanja.nordwall@slf.se
Tel 031-81 86 33

Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må 9-12, ti-fr 9-12, 13-15