Välkommen till Göteborgs läkarförening

Göteborgs läkarförening är en lokalförening i Sveriges läkarförbund. Vi tillvaratar våra medlemmars intressen på plats och med god lokal kännedom. För närvarande har vi cirka 3000 medlemmar.

Vi erbjuder Dig som är medlem:
•  Råd och stöd i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation.
•  Hjälp inför löneförhandling genom aktuell lönestatistik och konkret vägledning.
•  Råd och stöd i frågor som rör avtal, försäkringar och pensioner.
•  Rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

Och tänk på att varje ny medlem i Göteborgs läkarförening gör oss starkare. Ju fler medlemmar vi har, med desto större tyngd kan vi driva de frågor som är viktiga för oss läkare i Göteborg.
 

Baskurs för fackliga förtroendemän januari 2016

Läkarföreningar i Väst anordnar en facklig baskurs för förtroendemän den 20-21 januari 2016. Kursen riktar sig främst till dig som är ny som facklig förtroendeman. Mer information och anmälningsblankett hittar du här nedan via länken till hemsidan för Läkarföreningar i Väst.

Baskurs för fackliga förtroendemän 2016

 

Angående kompensation när nationaldagen infaller på en lördag

Vi har tagit fram en förtydligande text kring vad som gäller för anställda inom den landstingskommunala sektorn när nationaldagen som i år infaller på en lördag. Texten utgår från skrivningen i gällande kollektivavtal. Du hittar den genom att trycka på länken nedan. Om du har några ytterligare frågor kring detta kan du kontakta oss på kansliet.

Förtydligande avseende rätt till kompensation för annandag pingst


Nyheter från Sveriges läkarförbund:

Många stafetter äventyrar sjukvårdens kvalitet

I en ny studie visar Läkarförbundet att det finns ett tydligt samband mellan fast läkarbemanning i primärvården och patienternas upplevelse av vårdens kvalitet och kontinuitet.

Läs mer

Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalitét i primärvården

I en ny studie visar Läkarförbundet att det finns ett tydligt samband mellan fast läkarbemanning i primärvården och patienternas upplevelse av vårdens kvalitet och kontinuitet. 

Läs mer

Läkarförbundet vill återinföra patientansvariga läkare (Pal)

Läkarförbundet föreslår att varje patient ska ha rätt att ha en patientansvarig läkare, en så kallad Pal. Det hade patienterna före 2010, då bestämmelsen om Pal togs bort. Dagens system med en mer diffus "fast vårdkontakt" fungerar dåligt. Pal skulle förbättra patientsäkerheten, öka kontinuiteten och tryggheten för patienten och leda till effektivare vård.

Läs mer
Senast uppdaterad 2015-07-03Kansli

Lennart Torstenssonsgatan 7
412 56 Göteborg

Tel 031-81 86 30
Fax 031-18 34 06

Våra telefontider :
Måndag-fredag 9.00 - 11.30
Tisdag-fredag 13.00 - 15.00

Då vi inte kan svara i telefon, maila gärna dina kontaktuppgifter och en kort beskrivning av aktuell fråga till kansliet så hör vi av oss så snart vi kan.

Anders Andersson, kanslichef
anders.andersson@slf.se
Tel 031-81 86 32

Evelina Lindberg, ombudsman
evelina.lindberg@slf.se
Tel 031-81 86 31

Tanja Nordwall, administration
tanja.nordwall@slf.se
Tel 031-81 86 33

Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må 9-12, ti-fr 9-12, 13-15

Sommartid 6/7 - 7/8
mån-fre 9-12