Välkommen till Göteborgs läkarförening

Göteborgs läkarförening är en lokalförening inom Sveriges läkarförbund. Vi tillvaratar våra medlemmars intressen på plats och med god lokal kännedom. För närvarande har vi cirka 3000 medlemmar.

Vi erbjuder Dig som är medlem:
•  Råd och stöd i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation.
•  Hjälp inför löneförhandling genom aktuell lönestatistik och konkret vägledning.
•  Råd och stöd i frågor som rör avtal, försäkringar och pensioner.
•  Rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

Och tänk på att varje ny medlem i Göteborgs läkarförening gör oss starkare. Ju fler medlemmar vi har, med desto större tyngd kan vi driva de frågor som är viktiga för våra läkare i Göteborg.

Baskurs för fackliga förtroendemän januari 2016

Läkarföreningar i Väst anordnar en facklig baskurs för förtroendemän den 20-21 januari 2016. Kursen riktar sig främst till dig som är ny som facklig förtroendeman. Mer information och anmälningsblankett hittar du här nedan via länken till hemsidan för Läkarföreningar i Väst.

Baskurs för fackliga förtroendemän 2016

Kompensation när nationaldagen infaller på en lördag - en extra ledig dag

Vi har tagit fram en förtydligande text kring vad som gäller för anställda inom den landstingskommunala sektorn när nationaldagen - så som i år - infaller på en lördag. Texten utgår från skrivningen i gällande kollektivavtal. Du hittar den genom att trycka på länken nedan. Om du har några ytterligare frågor kring detta kan du kontakta oss på kansliet. Observera att den lediga dagen måste tas ut under innevarande år - den kan inte sparas.

Förtydligande avseende rätt till kompensation för annandag pingst


Nyheter från Sveriges läkarförbund:

Rekommendationerna för åldersbestämning av barn behöver ses över

Regeringen föreslår att medicinsk åldersbestämning av asylsökande ska användas som en åtgärd för att möta den akuta flyktingsituationen. Ett skäl är att åldern har betydelse för vilka förmåner en person har rätt till.

Läs mer

Diagnos på primärvården i Skåne

Pressmeddelande. I en omfattande utvärdering av den svenska primärvården konstaterar Sveriges läkarförbund att primärvården i Region Skåne är lika svagt utvecklad och har samma problem med vakanser som i resten av landet. För att primärvården ska bli fullt utbyggd i Skåne behöver ytterligare minst 200 specialistläkare knytas till vårdcentralerna, anser Läkarförbundet.

Läs mer

MSF byter namn till Sveriges läkarförbund student

Sveriges läkarförbund student föreslås bli nytt namn på MSF från årsskiftet, förutsatt att Läkarförbundet godkänner namnbytet.

Vid helgens fullmäktige valdes också helt ny styrelse. Till ny ordförande valdes Linus Perlerot som studerar i Uppsala.

Läs mer
Senast uppdaterad 2015-10-22

Kansli

Lennart Torstenssonsgatan 7
412 56 Göteborg
Tel växel 031-81 86 30

Våra telefontider :
Måndag-fredag 9.00 - 11.30
Tisdag-fredag 13.00 - 15.00

Då vi inte kan svara i telefon, maila gärna dina kontaktuppgifter och en kort beskrivning av aktuell fråga till kansliet så hör vi av oss så snart vi kan.

Anders Andersson, kanslichef
anders.andersson@slf.se
Tel 031-81 86 32

Evelina Lindberg, ombudsman/jur.kand.
evelina.lindberg@slf.se
Tel 031-81 86 31

Tanja Nordwall, administration
tanja.nordwall@slf.se
Tel 031-81 86 33

Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må 9-12, ti-fr 9-12, 13-15