Välkommen till Göteborgs läkarförening

Göteborgs läkarförening är en lokalförening i Sveriges läkarförbund. Vi tillvaratar våra medlemmars intressen på plats och med god lokal kännedom. För närvarande har vi cirka 3000 medlemmar.

Vi erbjuder Dig som är medlem:
•  Råd och stöd i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation.
•  Hjälp inför löneförhandling genom aktuell lönestatistik och konkret vägledning.
•  Råd och stöd i frågor som rör avtal, försäkringar och pensioner.
•  Rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

Och tänk på att varje ny medlem i Göteborgs läkarförening gör oss starkare. Ju fler medlemmar vi har, med desto större tyngd kan vi driva de frågor som är viktiga för oss läkare i Göteborg.   


Nyheter från Sveriges läkarförbund:

"Det obligatoriska vårdvalet ger patienten en större valfrihet i vården"

SVT Rapport. Heidi Stensmyren värnar patienters rätt att välja vårdgivare, 141030.
Se inslaget>

”Skilj noga på personliga åsikter och yrkesetik”

DN Debatt. Slutreplik om att införa samvetsklausul i vården av Läkarförbundet, Vårdförbundet och RFSU.

Läs mer

Till alla medlemmar/specialister inom specialiteterna

Anestesi- och Intensivvård
Barn- och Ungdomsmedicin
Bild- och Funktionsmedicin
Internmedicin
Kirurgi
Psykiatri

Läs mer
Senast uppdaterad 2014-10-23

Bli medlem! Klicka här.Kansli

Lennart Torstenssonsgatan 7
412 56 Göteborg

Tel 031-81 86 30
Fax 031-18 34 06

Öppettider:
Måndag 8.00 - 11.30
Tisdag-fredag 8.00 - 16.00
Lunchstängt 11.30 - 12.30

Anders Andersson, kanslichef
anders.andersson@slf.se
Tel 031-81 86 32

Evelina Lindberg, ombudsman
evelina.lindberg@slf.se
Tel 031-81 86 31

Tanja Nordwall, administration
tanja.nordwall@slf.se
Tel 031-81 86 33

Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må 9-12, ti-fr 9-12, 13-15