Välkommen till Göteborgs läkarförening

Göteborgs läkarförening är en lokalförening inom Sveriges läkarförbund. Vi tillvaratar våra medlemmars intressen på plats och med god lokal kännedom. För närvarande har vi cirka 3000 medlemmar.

Vi erbjuder Dig som är medlem:
•  Råd och stöd i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation.
•  Hjälp inför löneförhandling genom aktuell lönestatistik och konkret vägledning.
•  Råd och stöd i frågor som rör avtal, försäkringar och pensioner.
•  Rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

Och tänk på att varje ny medlem i Göteborgs läkarförening gör oss starkare. Ju fler medlemmar vi har, med desto större tyngd kan vi driva de frågor som är viktiga för våra läkare i Göteborg.

Göteborgs läkarförening välkomnar alla medlemmar till ordinarie föreningsmöte torsdagen den 25 februari 2016 kl. 17.30

Kallelse

Utbildning i samverkansarbete för SACO:s representanter på CSG,OSG och LSG inom Närhälsan

Inbjudan

Fredag 12/2 2016 KL 14.00-16.30
Kungshöjds konferens, lokal ”Havet" 
Kaserntorget 11A, plan 1, Göteborg
VÄLKOMNA!

 Facklig utbildning centrala kurser 2016

Kursprogram


Nyheter från Sveriges läkarförbund:Professionsstyrda vårdcentraler ger nöjdare patienter

Patienter och läkare är överens om att småskaliga och personalägda vårdcentraler ger bättre vård och service än andra driftsformer. Att öka dessa verksamheter är därmed nödvändigt för att skapa en välfungerande primärvård för hela befolkningen. Det visar Läkarförbundets nya rapport Specialistläkarnas förutsättningar att ge god vård och bra service på vårdcentralerna.

Läs mer

Viktig enkät om patientlag och kontinuitet

Kontinuitet inom vården har länge varit en viktig fråga för läkarkåren. Sedan januari 2015 har vi en ny patientlag, som bland annat innehåller bestämmelser om kontinuitet och samordning och om fast vårdkontakt. Detta är inte några nya bestämmelser utan de finns sedan tidigare även i hälso- och sjukvårdslagen.

Läs mer

Läkarförbundet möter Socialutskottet

Torsdagen den 28 januari besökte socialutskottet Läkarförbundet. Det finns många viktiga frågor där riksdagen och utskottet spelar roll i utformningen av sjukvården.

Läs mer
Senast uppdaterad 2016-02-09

Kansli

Lennart Torstenssonsgatan 7
412 56 Göteborg
Tel växel 031-81 86 30

Våra telefontider :
Måndag-fredag 9.00 - 11.30
Tisdag-fredag 13.00 - 15.00

Då vi inte kan svara i telefon, maila gärna dina kontaktuppgifter och en kort beskrivning av aktuell fråga till kansliet så hör vi av oss så snart vi kan.

Anders Andersson, kanslichef
anders.andersson@slf.se
Tel 031-81 86 32

Evelina Lindberg, ombudsman/jur.kand.
evelina.lindberg@slf.se
Tel 031-81 86 31

Tanja Nordwall, administration
tanja.nordwall@slf.se
Tel 031-81 86 33

Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Måndag 9-13, tisdag-fredag 9-15