Välkommen till Göteborgs läkarförening

Göteborgs läkarförening är en lokalförening i Sveriges läkarförbund. Vi tillvaratar våra medlemmars intressen på plats och med god lokal kännedom. För närvarande har vi cirka 3000 medlemmar.

Vi erbjuder Dig som är medlem:
•  Råd och stöd i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation.
•  Hjälp inför löneförhandling genom aktuell lönestatistik och konkret vägledning.
•  Råd och stöd i frågor som rör avtal, försäkringar och pensioner.
•  Rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

Och tänk på att varje ny medlem i Göteborgs läkarförening gör oss starkare. Ju fler medlemmar vi har, med desto större tyngd kan vi driva de frågor som är viktiga för oss läkare i Göteborg.

Baskurs för fackliga förtroendemän januari 2016

Läkarföreningar i Väst anordnar en facklig baskurs för förtroendemän den 20-21 januari 2016. Kursen riktar sig främst till dig som är ny som facklig förtroendeman. Mer information och anmälningsblankett hittar du här nedan via länken till hemsidan för Läkarföreningar i Väst.

Baskurs för fackliga förtroendemän 2016

Angående kompensation när nationaldagen infaller på en lördag

Vi har tagit fram en förtydligande text kring vad som gäller för anställda inom den landstingskommunala sektorn när nationaldagen som i år infaller på en lördag. Texten utgår från skrivningen i gällande kollektivavtal. Du hittar den genom att trycka på länken nedan. Om du har några ytterligare frågor kring detta kan du kontakta oss på kansliet.

Förtydligande avseende rätt till kompensation för annandag pingst


Nyheter från Sveriges läkarförbund:

Snabbspår för nyanlända läkares etablering

Det tar lång tid för nyanlända läkare att etablera sig i Sverige. Detta uppmärksammas bland annat i DN:s ledare 2015-09-03. "Låt den rätte komma in". Detta är en viktig fråga för Läkarförbundet och vi har i år både regerat på Socialstyrelsens långa handläggningstider samt deltagit i ett trepartssamtal med offentlig sektor om snabbspår för nyanländas etablering.

Läs mer

Ny partsgemensam arbetsmiljöutbildning i regi av Suntarbetsliv

För första gången finns en arbetsmiljöutbildning speciellt framtagen för kommun- och landstingssektorn. Planera redan nu för att använda den i din organisation 2016.

Läs mer

Läkarförbundet fortsätter att växa i antal medlemmar

Vid halvårsskiftet var den totala ökningen av antalet medlemmar 2,2 procent jämfört med 2014. Bland de yrkesverksamma läkarna är medlemsökningen ännu högre, 2,9 procent. Räknat den 30 juni i år har Läkarförbundet nu över 47 000 medlemmar.

Läs mer
Senast uppdaterad 2015-08-19Kansli

Lennart Torstenssonsgatan 7
412 56 Göteborg

Tel 031-81 86 30

Våra telefontider :
Måndag-fredag 9.00 - 11.30
Tisdag-fredag 13.00 - 15.00

Då vi inte kan svara i telefon, maila gärna dina kontaktuppgifter och en kort beskrivning av aktuell fråga till kansliet så hör vi av oss så snart vi kan.

Anders Andersson, kanslichef
anders.andersson@slf.se
Tel 031-81 86 32

Evelina Lindberg, ombudsman
evelina.lindberg@slf.se
Tel 031-81 86 31

Tanja Nordwall, administration
tanja.nordwall@slf.se
Tel 031-81 86 33

Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må 9-12, ti-fr 9-12, 13-15