Välkommen till Göteborgs läkarförening

Pensionskväll

Reservera kvällen den 28 april för informationskväll om pensioner som Göteborgs läkarförening arrangerar för medlemmarna. Plats Sahlgrenska, aulan HJÄRTAT.

Medverkande är Johan Magnusson och Torbjörn Bidebo från Sveriges läkarförbund samt pensionshandläggare från regionen, Susanne Backselius och Gunnel Hilmersson.

För deltagande krävs anmälan. Inbjudan med mer detaljerad information kommer inom kort via e-post.

 

Göteborgs läkarförening är en lokalförening i Sveriges läkarförbund. Vi tillvaratar våra medlemmars intressen på plats och med god lokal kännedom. För närvarande har vi cirka 3000 medlemmar.

Vi erbjuder Dig som är medlem:
•  Råd och stöd i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation.
•  Hjälp inför löneförhandling genom aktuell lönestatistik och konkret vägledning.
•  Råd och stöd i frågor som rör avtal, försäkringar och pensioner.
•  Rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

Och tänk på att varje ny medlem i Göteborgs läkarförening gör oss starkare. Ju fler medlemmar vi har, med desto större tyngd kan vi driva de frågor som är viktiga för oss läkare i Göteborg.   


Nyheter från Sveriges läkarförbund:

Värdet av fortbildning

Under våren kommer regeringen att lägga en proposition till riksdagen om genomförande av det moderniserade Yrkeskvalifikationsdirektivet.

Läs mer

Nya föreskrifter för ST från 1 maj

Nu har Socialstyrelsen beslutat om nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring som ska börja att gälla den 1 maj.

Läs mer
Senast uppdaterad 2015-02-20Kansli

Lennart Torstenssonsgatan 7
412 56 Göteborg

Tel 031-81 86 30
Fax 031-18 34 06

OBS! Telefontider från 7 januari 2015:
Måndag-fredag 9.00 - 11.30
Tisdag-fredag 13.00 - 15.00
Då vi inte kan svara i telefon maila gärna dina kontaktuppgifter och en kort beskrivning av aktuell fråga till kansliet så hör vi av oss så snart vi kan.

Anders Andersson, kanslichef
anders.andersson@slf.se
Tel 031-81 86 32

Evelina Lindberg, ombudsman
evelina.lindberg@slf.se
Tel 031-81 86 31

Tanja Nordwall, administration
tanja.nordwall@slf.se
Tel 031-81 86 33

Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må 9-12, ti-fr 9-12, 13-15