Välkommen till Gästrike-Hälsinge Läkareförening!

Gästrike-Hälsinge Läkareförening, GHLF, är en lokalförening i Sveriges Läkarförbund.  Vi tillvaratar våra medlemmars intressen på plats och med god lokal kännedom. Vi har 854 medlemmar.

Vi erbjuder Dig som är medlem:
• Råd och stöd i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation.
• Hjälp inför löneförhandling genom aktuell lönestatistik och vägledning.
• Råd och stöd i frågor som rör avtal, försäkringar och pensioner.
• Rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

Och tänk på att varje ny medlem i Gästrike-Hälsinge  läkareförening gör oss starkare. Ju fler medlemmar vi har, med desto större tyngd kan vi driva de frågor som är viktiga för oss läkare i Gävleborg.

Ordförande är Panis Fadaei Harrisson, med.klin Hudiksvalls sjukhus. Vice ordförande är Anders Forsell psyk. klin. Gävle Sjukhus. Den lokala fackliga verksamheten verkar inom Division Primärvård, Division Operation,  Division Medicin/psyk och Division Diagnostik och är organiserade i lokalt valda Läkarråd samt av GHLF:s styrelse. 


Rätt adress?

Har du flyttat? Har du ändrat adress? Har du ändrat din mail - är den rätt registrerad hos Läkarförbundet?

Ändra dina uppgifter här>>

medlem@slf.se
08-790 35 70
Mån 9-12, Tis-fre 9-12, 13-15


Kontaktpersoner Gästrike-Hälsinge Läkarförening:

 

 

Division Diagnostik

Marie Parenmark

Helena Wiksten

Helen Kastberg Persson

     

 

Division Primärvård

 

 

Per Kronmann

Lindens HC

 

 

 

 

Division Medicin/psyk

 

 

Anders Forsell

Psyk.klin, Gävle sjukhus

 

Adam Lyrén

Med.klin, Gävle sjukhus

 

Division Operation

 
 

Erik Howie

Kir.klin,Gävle sjukhus

 

 

 

 

Aleris

 

 

Shirani Jayawardena

Anke Wenkhausen

Bollnäs sjukhus

 


 

Senast uppdaterad 2015-02-24
Kansli

Kanslichef
Tina H Dahlin
tina.h.dahlin@lg.se

anneli.wiesland.scheiding@lg.se
Tf Handläggare

Gävle sjukhus
budstation -73-
801 87 GÄVLE
tel 026-15 50 10

 

 


Kuriosa om GHLF;
GHLF bildades 1973 genom en sammanslagning av Gästriklands läkareförening bildad 1902 och Hälsinglands läkareförening bildad 1903. Föreningen firade jubileum av 100 års facklig verksamhet i Gävleborg i februari 2003.

Om du vill komma till landstinget Gävleborgs hemsida>>

Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må 9-12, ti-fr 9-12, 13-15