Välkommen till Gästrike-Hälsinge Läkareförening!

 Senaste nytt från styrelsen:

  • 10 400 kvinnliga läkare har skrivit under uppropet #utantystnadsplikt. GHLF stödjer uppropet och ser allvarligt på de situationer som beskrivits. Vi vill påminna om att alltid anmäla sexuella trakasserier och kränkningar till närmsta chef samt att gärna ta kontakt med GHLF. Vi kan erbjuda stöd och vägledning. 
  • Årsmöte 22/2 2018. Gävle sjukhus, matsalen kl 17:30. Föreläsare Marina Tuutma, distriktläkare Värmland, ordförande DLF. Inbjudan har gått ut på mejl. Har du inte fått den så måste du uppdatera mejladressen. Kontakta kansliet.
  •  Samverkansavtalet ska revideras  pga organisationsförändring.  

 


Vi planerar ombudsutbildning för klinikombuden  i Orbaden 13-14 februari 2018. Mer info om plats och program meddelas senare i höst. Kom ihåg att meddela chefoch schemaläggare för att avsätta tid i schema.

Vi saknar ombud på många kliniker/HC och därmed blir det svårt att nå ut med information och inhämta åsikter i aktuella frågor. Hör gärna av dig om du är intresserad att bli klinikombud!

 


 

Gästrike-Hälsinge Läkareförening, GHLF, är en lokalförening i Sveriges Läkarförbund.  Vi tillvaratar våra medlemmars intressen på plats och med god lokal kännedom. Vi har 854 medlemmar.

Vi erbjuder Dig som är medlem:
• Råd och stöd i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation.
• Hjälp inför löneförhandling genom aktuell lönestatistik och vägledning.
• Råd och stöd i frågor som rör avtal, försäkringar och pensioner.
• Rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

Och tänk på att varje ny medlem i Gästrike-Hälsinge  läkareförening gör oss starkare. Ju fler medlemmar vi har, med desto större tyngd kan vi driva de frågor som är viktiga för oss läkare i Gävleborg.

Ordförande är Ylva Björklund, med.klin Gävle sjukhus  och Vice ordförande är Anders Forsell psyk. klin. Gävle Sjukhus. Den lokala fackliga verksamheten verkar inom Division Primärvård, Division Operation,  Division Medicin/psyk och Division Diagnostik och är organiserade i lokalt valda Läkarråd samt av GHLF:s styrelse.

Kansliet har lokaler vid Gävle sjukhus, ingång 11. Budstation 73 vid internpost.

 

 


 

Rätt adress?

 

Har du flyttat? Har du ändrat adress? Har du ändrat din mail - är den rätt registrerad hos Läkarförbundet?

Ändra dina uppgifter här>>

medlem@slf.se
08-790 35 70
Mån 9-12, Tis-fre 9-12, 13-15


 

Senast uppdaterad 2017-12-14
Kansli

Mejl: lakareforening.gastrike-halsinge@regiongavleborg.se

Kanslichef
Tina H Dahlin
tina.h.dahlin@regiongavleborg.se

Gävle sjukhus
budstation -73-
801 87 GÄVLE
tel 026-15 50 10

Kansliet har flyttat till nya lokaler vid Gävle sjukhus, Hilton, ingång 11. Budstation 73 kvarstår vid internpost.

 

 


Kuriosa om GHLF;
GHLF bildades 1973 genom en sammanslagning av Gästriklands läkareförening bildad 1902 och Hälsinglands läkareförening bildad 1903. Föreningen firade jubileum av 100 års facklig verksamhet i Gävleborg i februari 2003.

Om du vill komma till RegionGävleborgs hemsida>>

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12