Välkommen till Gästrike-Hälsinge Läkareförening!

 

 


Senaste nytt från styrelsen:

 • Vi kan konstatera att det är ett kritiskt läge på många kliniker inför sommaren på grund av personalbrist och platsneddragningar. Vi uppmanar alla att höra av sig till oss i styrelsen med berättelser om er situation.
 • Centrala förhandlingar mellan SLF och SKL är som ni säkert vet klara. Löneöversynen i Gävleborg kommer ske i september, löneökningar kommer sedan i höst utbetalas retroaktivt från 1 april.
 • Alla specialistläkare och distriktsläkare har rätt att begära tillbaka rätten till övertidsersättning enligt en överenskommelse i samband med löneöversynen 2016. Kontakta din chef för mer information. Kontakta oss om du inte får respons på detta.
 •  


  Vi saknar ombud på många kliniker/HC och därmed blir det svårt att nå ut med information och inhämta åsikter i aktuella frågor. Hör gärna av dig om du är intresserad att bli klinikombud!

   


   

  Gästrike-Hälsinge Läkareförening, GHLF, är en lokalförening i Sveriges Läkarförbund.  Vi tillvaratar våra medlemmars intressen på plats och med god lokal kännedom. Vi har 854 medlemmar.

  Vi erbjuder Dig som är medlem:
  • Råd och stöd i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation.
  • Hjälp inför löneförhandling genom aktuell lönestatistik och vägledning.
  • Råd och stöd i frågor som rör avtal, försäkringar och pensioner.
  • Rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

  Och tänk på att varje ny medlem i Gästrike-Hälsinge  läkareförening gör oss starkare. Ju fler medlemmar vi har, med desto större tyngd kan vi driva de frågor som är viktiga för oss läkare i Gävleborg.

  Ordförande är Ylva Björklund, med.klin Gävle sjukhus  och Vice ordförande är Anders Forsell psyk. klin. Gävle Sjukhus. Den lokala fackliga verksamheten verkar inom Division Primärvård, Division Operation,  Division Medicin/psyk och Division Diagnostik och är organiserade i lokalt valda Läkarråd samt av GHLF:s styrelse.

  Kansliet har lokaler vid Gävle sjukhus, ingång 11. Budstation 73 vid internpost.

   

   


   

  Rätt adress?

   

  Har du flyttat? Har du ändrat adress? Har du ändrat din mail - är den rätt registrerad hos Läkarförbundet?

  Ändra dina uppgifter här>>

  medlem@slf.se
  08-790 35 70
  Mån 9-12, Tis-fre 9-12, 13-15


   

  Senast uppdaterad 2017-08-15
  Kansli

  Mejl: lakareforening.gastrike-halsinge@regiongavleborg.se

  Kanslichef
  Tina H Dahlin
  tina.h.dahlin@regiongavleborg.se

  Gävle sjukhus
  budstation -73-
  801 87 GÄVLE
  tel 026-15 50 10

  Kansliet har flyttat till nya lokaler vid Gävle sjukhus, Hilton, ingång 11. Budstation 73 kvarstår vid internpost.

   

   


  Kuriosa om GHLF;
  GHLF bildades 1973 genom en sammanslagning av Gästriklands läkareförening bildad 1902 och Hälsinglands läkareförening bildad 1903. Föreningen firade jubileum av 100 års facklig verksamhet i Gävleborg i februari 2003.

  Om du vill komma till RegionGävleborgs hemsida>>

  Medlemsrådgivning

  Fackliga och juridiska frågor:
  Mån - tors 9-17, fre 9-13

  Tel: 08-790 35 10
  medlemsradgivningen@slf.se

  Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

  Telefon: 08-790 35 70
  medlem@slf.se
  Mån och ons 9-12 & 13-15
  Tis, tors och fre 9-12