Välkommen till Gästrike-Hälsinge Läkareförening!

 Senaste nytt från styrelsen:

  • LÖF 2017 klar - totalt 2.3% . AG  kompenserat  ST < 43´och specialistlön <61´med 0.1%. 
    Utbetalning i samband med oktoberlönen.
  •  Medlemsantalet  GHLF ökar – idag har vi 885 medlemmar. 
  •  Samverkansavtalet ska revideras  pga organisationsförändring.

 


Vi planerar ombudsutbildning för klinikombuden 13-14 februari 2018. Mer info om plats och schema meddelas senare i höst. Kom ihåg att meddela chefoch schemaläggare för att avsätta tid i schema.

Vi saknar ombud på många kliniker/HC och därmed blir det svårt att nå ut med information och inhämta åsikter i aktuella frågor. Hör gärna av dig om du är intresserad att bli klinikombud!

 


 

Gästrike-Hälsinge Läkareförening, GHLF, är en lokalförening i Sveriges Läkarförbund.  Vi tillvaratar våra medlemmars intressen på plats och med god lokal kännedom. Vi har 854 medlemmar.

Vi erbjuder Dig som är medlem:
• Råd och stöd i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation.
• Hjälp inför löneförhandling genom aktuell lönestatistik och vägledning.
• Råd och stöd i frågor som rör avtal, försäkringar och pensioner.
• Rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

Och tänk på att varje ny medlem i Gästrike-Hälsinge  läkareförening gör oss starkare. Ju fler medlemmar vi har, med desto större tyngd kan vi driva de frågor som är viktiga för oss läkare i Gävleborg.

Ordförande är Ylva Björklund, med.klin Gävle sjukhus  och Vice ordförande är Anders Forsell psyk. klin. Gävle Sjukhus. Den lokala fackliga verksamheten verkar inom Division Primärvård, Division Operation,  Division Medicin/psyk och Division Diagnostik och är organiserade i lokalt valda Läkarråd samt av GHLF:s styrelse.

Kansliet har lokaler vid Gävle sjukhus, ingång 11. Budstation 73 vid internpost.

 

 


 

Rätt adress?

 

Har du flyttat? Har du ändrat adress? Har du ändrat din mail - är den rätt registrerad hos Läkarförbundet?

Ändra dina uppgifter här>>

medlem@slf.se
08-790 35 70
Mån 9-12, Tis-fre 9-12, 13-15


 

Senast uppdaterad 2017-10-16
Kansli

Mejl: lakareforening.gastrike-halsinge@regiongavleborg.se

Kanslichef
Tina H Dahlin
tina.h.dahlin@regiongavleborg.se

Gävle sjukhus
budstation -73-
801 87 GÄVLE
tel 026-15 50 10

Kansliet har flyttat till nya lokaler vid Gävle sjukhus, Hilton, ingång 11. Budstation 73 kvarstår vid internpost.

 

 


Kuriosa om GHLF;
GHLF bildades 1973 genom en sammanslagning av Gästriklands läkareförening bildad 1902 och Hälsinglands läkareförening bildad 1903. Föreningen firade jubileum av 100 års facklig verksamhet i Gävleborg i februari 2003.

Om du vill komma till RegionGävleborgs hemsida>>

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12