Välkommen till Gästrike-Hälsinge Läkareförening!

Nytt flextidsavtal underskrivet 28/9. Mer information under "Lokala kollektivavtal" i menyn.


 

Gästrike-Hälsinge Läkareförening, GHLF, är en lokalförening i Sveriges Läkarförbund.  Vi tillvaratar våra medlemmars intressen på plats och med god lokal kännedom. Vi har 854 medlemmar.

Vi erbjuder Dig som är medlem:
• Råd och stöd i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation.
• Hjälp inför löneförhandling genom aktuell lönestatistik och vägledning.
• Råd och stöd i frågor som rör avtal, försäkringar och pensioner.
• Rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

Och tänk på att varje ny medlem i Gästrike-Hälsinge  läkareförening gör oss starkare. Ju fler medlemmar vi har, med desto större tyngd kan vi driva de frågor som är viktiga för oss läkare i Gävleborg.

Ordförande är Panis Fadaei Harrisson, med.klin Hudiksvalls sjukhus. Vice ordförande är Anders Forsell psyk. klin. Gävle Sjukhus. Den lokala fackliga verksamheten verkar inom Division Primärvård, Division Operation,  Division Medicin/psyk och Division Diagnostik och är organiserade i lokalt valda Läkarråd samt av GHLF:s styrelse.

Kansliet har nya lokaler vid Gävle sjukhus, ingång 27. Budstation 73 kvarstår vid internpost.

 


Information om yrkesförsäkring i Gävle 13/10! 

Sv Läkarförbund i samarbete med Folksam 

Yrkesförsäkringen som du som medlem i Läkarförbundet har möjlighet att teckna, behövs den? Har du tecknat den?

Läkarförbundet tillsammans med Folksam har en bra och prisvärd medlemsförsäkring som är både omfattande och som är skräddarsydd utifrån din yrkesverksamhet.
Denna kväll får du veta mer!

Plats: Konferensrum Utsikten, Gävle sjukhus

Tisdag 13 oktober Kl: 17:30

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Anmälan till Tina H Dahlin, 

lakareforening.gastrike-halsinge@regiongavleborg.se


Ge ditt stöd till människor på flykt!

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriger Läkarförbund uppmanar alla att bidra. Läs mer.


 

Rätt adress?

Har du flyttat? Har du ändrat adress? Har du ändrat din mail - är den rätt registrerad hos Läkarförbundet?

Ändra dina uppgifter här>>

medlem@slf.se
08-790 35 70
Mån 9-12, Tis-fre 9-12, 13-15


 

Senast uppdaterad 2015-09-29
Kansli

Mejl: lakareforening.gastrike-halsinge@regiongavleborg.se

Kanslichef
Tina H Dahlin
tina.h.dahlin@regiongavleborg.se

Gävle sjukhus
budstation -73-
801 87 GÄVLE
tel 026-15 50 10

Kansliet har nya lokaler vid Gävle sjukhus, ingång 27. Budstation 73 kvarstår vid internpost.

 

 


Kuriosa om GHLF;
GHLF bildades 1973 genom en sammanslagning av Gästriklands läkareförening bildad 1902 och Hälsinglands läkareförening bildad 1903. Föreningen firade jubileum av 100 års facklig verksamhet i Gävleborg i februari 2003.

Om du vill komma till RegionGävleborgs hemsida>>

Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må 9-12, ti-fr 9-12, 13-15