Välkommen till Gästrike-Hälsinge Läkareförening!

Senaste nytt från styrelsen:

 • -Utvärdering av flexavtalet pågår under hösten. För ca ett år sedan skrev vi under ett nytt flextidsavtal för läkare. Nu är det dags att utvärdera detta. Hör gärna av dig med synpunkter!
 • -Alla specialistläkare och distriktsläkare har rätt att begära tillbaka rätten till övertidsersättning enligt en överenskommelse i samband med löneöversynen 2016. Kontakta din chef för mer information.
 • -ATL-journalen, dvs rapporten över arbetad tid, har visat sig inte vara korrekt. Vi har påpekat detta för arbetsgivaren och krävt att de åtgärdar det skyndsamt.

 • Vi saknar ombud på många kliniker/HC och därmed blir det svårt att nå ut med information och inhämta åsikter i aktuella frågor. Hör gärna av dig om du är intresserad att bli klinikombud!

   


   

  Gästrike-Hälsinge Läkareförening, GHLF, är en lokalförening i Sveriges Läkarförbund.  Vi tillvaratar våra medlemmars intressen på plats och med god lokal kännedom. Vi har 854 medlemmar.

  Vi erbjuder Dig som är medlem:
  • Råd och stöd i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation.
  • Hjälp inför löneförhandling genom aktuell lönestatistik och vägledning.
  • Råd och stöd i frågor som rör avtal, försäkringar och pensioner.
  • Rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

  Och tänk på att varje ny medlem i Gästrike-Hälsinge  läkareförening gör oss starkare. Ju fler medlemmar vi har, med desto större tyngd kan vi driva de frågor som är viktiga för oss läkare i Gävleborg.

  Ordförande är Ylva Björklund, med.klin Gävle sjukhus och Vice ordförande är Anders Forsell psyk. klin. Gävle Sjukhus. Den lokala fackliga verksamheten verkar inom Division Primärvård, Division Operation,  Division Medicin/psyk och Division Diagnostik och är organiserade i lokalt valda Läkarråd samt av GHLF:s styrelse.

  Kansliet har lokaler vid Gävle sjukhus, ingång 27. Budstation 73 vid internpost.

   


  Ge ditt stöd till människor på flykt!

  Heidi Stensmyren, ordförande Sveriger Läkarförbund uppmanar alla att bidra. Läs mer.


   

  Rätt adress?

   

  Har du flyttat? Har du ändrat adress? Har du ändrat din mail - är den rätt registrerad hos Läkarförbundet?

  Ändra dina uppgifter här>>

  medlem@slf.se
  08-790 35 70
  Mån 9-12, Tis-fre 9-12, 13-15


   

  Senast uppdaterad 2016-11-07
  Kansli

  Mejl: lakareforening.gastrike-halsinge@regiongavleborg.se

  Kanslichef
  Tina H Dahlin
  tina.h.dahlin@regiongavleborg.se

  Gävle sjukhus
  budstation -73-
  801 87 GÄVLE
  tel 026-15 50 10

  Kansliet har nya lokaler vid Gävle sjukhus, ingång 27. Budstation 73 kvarstår vid internpost.

   

   


  Kuriosa om GHLF;
  GHLF bildades 1973 genom en sammanslagning av Gästriklands läkareförening bildad 1902 och Hälsinglands läkareförening bildad 1903. Föreningen firade jubileum av 100 års facklig verksamhet i Gävleborg i februari 2003.

  Om du vill komma till RegionGävleborgs hemsida>>

  Medlemsrådgivning

  Fackliga och juridiska frågor:
  Tel: 08-790 35 10
  medlemsradgivningen@slf.se
  Mån - tors 9-17, fre 9-13

  Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
  Telefon: 08-790 35 70
  medlem@slf.se
  Mån - tors 9-15, fre 9-13