Välkommen till Gästrike-Hälsinge Läkareförening!

 Senaste nytt från styrelsen:

  • Vi har skrivit ett kollektivavtal avseende AT-läkares lönetrappa. Efter 6 månader ökar lönen med 1000 kr/månad, efter 12 månader 1000 kr/månad och efter 18 månader 2500 kr/månad. Det är samma lönetrappa som varit tidigare men nu är det reglerat i kollektivavtal vilket garanterar ökningarna i framtiden.
  • Region Gävleborg har börjat skicka ut en hälsodeklaration nu i samband med mässlingsfrågan. Själva enkäten har inte samverkats och vi har frågor om hur uppgifterna kommer lagras och användas. Vår uppfattning är att flera av frågorna kan vara integritetskänsliga och med tveksam relevans. Frågor kring deklarationen bör i första hand kunna besvaras av närmsta chef. Man får gärna ta kontakt med oss om det uppstår problem eller frågor kring hälsodeklarationen.
  • En till läkare i regionen har blivit polisanmäld för olaga dataintrång. Vi vill påminna om att man inte får gå in i journal för patienter till vilken man inte har en vårdrelation. 

 

Medlemsmöte för Gästrike-Hälsinge Läkareförening om dina pensioner!

KAP – KL? AKAP – KL? Traditionell pensionsförsäkring? Fondförsäkring? Speciella regler för läkare? När är det bäst att ta ut pensionen?  Vad menas med löneväxling?  Vad händer om jag vill jobba deltid de sista fem åren?                                                                                   

Frågor är många, passa på att få svar på just Dina frågor.                        

Välkommen att lyssna och ställa frågor angående Din pension

Medverkande: Eva Wistrand från KPA Pension

Torsdag den 12 april. Kl 17:30, vi bjuder på kaffe och smörgås. Hus 13, plan 03, videokonf.rummet Informationen video länkas även till:

Hudiksvalls sjukhus – återkommer om plats.

  Anmälan till kansliet tina.h.dahlin@regiongavleborg.se

 


Vi saknar ombud på många kliniker/HC och därmed blir det svårt att nå ut med information och inhämta åsikter i aktuella frågor. Hör gärna av dig om du är intresserad att bli klinikombud!

 


 

Gästrike-Hälsinge Läkareförening, GHLF, är en lokalförening i Sveriges Läkarförbund.  Vi tillvaratar våra medlemmars intressen på plats och med god lokal kännedom. Vi har 854 medlemmar.

Vi erbjuder Dig som är medlem:
• Råd och stöd i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och arbetssituation.
• Hjälp inför löneförhandling genom aktuell lönestatistik och vägledning.
• Råd och stöd i frågor som rör avtal, försäkringar och pensioner.
• Rådgivning i arbetsrättsliga frågor.

Och tänk på att varje ny medlem i Gästrike-Hälsinge  läkareförening gör oss starkare. Ju fler medlemmar vi har, med desto större tyngd kan vi driva de frågor som är viktiga för oss läkare i Gävleborg.

Ordförande är Ylva Björklund, med.klin Gävle sjukhus  och Vice ordförande är Anders Forsell psyk. klin. Gävle Sjukhus. Den lokala fackliga verksamheten verkar inom Division Primärvård, Division Operation,  Division Medicin/psyk och Division Diagnostik och är organiserade i lokalt valda Läkarråd samt av GHLF:s styrelse.

Kansliet har lokaler vid Gävle sjukhus, ingång 11. Budstation 73 vid internpost.

 

 


 

Rätt adress?

 

Har du flyttat? Har du ändrat adress? Har du ändrat din mail - är den rätt registrerad hos Läkarförbundet?

Ändra dina uppgifter här>>

medlem@slf.se
08-790 35 70
Mån 9-12, Tis-fre 9-12, 13-15


 

Senast uppdaterad 2018-03-06
Kansli

Mejl: lakareforening.gastrike-halsinge@regiongavleborg.se

Kanslichef
Tina H Dahlin
tina.h.dahlin@regiongavleborg.se

Gävle sjukhus
budstation -73-
801 87 GÄVLE
tel 026-15 50 10

Kansliet har flyttat till nya lokaler vid Gävle sjukhus, Hilton, ingång 11. Budstation 73 kvarstår vid internpost.

 

 


Kuriosa om GHLF;
GHLF bildades 1973 genom en sammanslagning av Gästriklands läkareförening bildad 1902 och Hälsinglands läkareförening bildad 1903. Föreningen firade jubileum av 100 års facklig verksamhet i Gävleborg i februari 2003.

Om du vill komma till RegionGävleborgs hemsida>>

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12