Studierektorsnätverk

SFPM har tagit initiativ till ett nätverk för ST-studierektorer i palliativ medicin runt om i Sverige.

OM du vill delta, hör av dig till Anders Birr, ST-studierektor i Skåne.

Mail: anders.birr(snabela)skane.se

Nätverket har haft ett första möte i samband med SFPMs vår- och årsmöte i Linköping 30-31 mars 2017.

Ett andra möte kommer äga rum i Stockholm den 20 oktober kl. 10-16 på Stockholms Sjukhem. Samling kl 10 stora entrén, Mariebergsgatan 22, 112 19 Stockholm. Läs mer här.

 SFPMs styrelse har tagit del av de förslag på programpunkter som kommit in från er och föreslår följande programpunkter till dagen:

1. Läroplanen/curriculum (gå igenom, förankra)

2. Mall för ST-kontrakt och utbildningsplan

3. Diskussion om vilka tjänstgöringsplaceringar som ska ingå i ST i Palliativ Medicin

4. Nätverkets relationen till SFPM (kontakt/koppling till styrelsen)

Ta gärna med/maila de aktuella dokument ni använder som berör ovanstående punkter till Anders Birr som kan distribuera ut dem till gruppen innan mötet. Ytterligare saker att diskutera kan också mailas.

Anmäl ert deltagande till vår värd för dagen Pelle Fürst per.furst@stockholmssjukhem.se med kopia till mig anders.birr@skane.se . Sista anmälan tisdagen 17/10.

 
Senast uppdaterad 2017-10-06
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12