Styrelsen

Här presenteras resultatet av valen som genomfördes på SFPMs årsmöte den 16 mars 2016 i Malmö (ny bild för styrelsen 2017 kommer).

Styrelsemedlemmar 2016

På bilden: bakre raden från vänster Ulrike McLachlan, Maria Lopez, Anders Birr, Carolina Magnusson, Karin Fransson, Marit Karlsson och främre raden från vänster Karin Jonsson, Lena Hagström och Henrik Ångström.

Sammansättningen av hela styrelsen, SFPMs vetenskaplig sekreterare, revisorerna och valberedningen för 2017 ser ut som följande:

Karin Fransson, ordförande, Kalmar, nyvald 2017 på 1 år

e-post: karin.fransson(snabela)ltkalmar.se
Anders Birr, ordinarie, Helsingborg, nyvald 2016 på 2 år
e-post: anders.birr(snabela)gmail.com
Åsa Dahlström Johansson, ordinarie, Göteborg, nyvald 2017 på 2 år
e-post: asa.dahlstrom.johansson@vgregion.se
Karin Jonsson, suppleant, Visby, omvald 2016 på 2 år
e-post: karin.jonsson(snabela)gotland.se
Marit Karlsson, ordinarie, Linköping, nyvald 2017 
på 1 år
e-post: marit.karlsson(snabela)regionostergotland.se
Carolina Magnusson, ordinarie, Norrköping, omvald 2017 på 2 år
e-post: carolina.magnusson(snabela)regionostergotland.se
Ursula Scheibling, ordinarie, Jönköping, nyvald 2017 på 2 år
e-post: e-post: ursula.scheibling@rjl.se
Charlotte Uggla, suppleant, Stockholm, nyvald 2017 på 2 år
e-post: charlottau.bylegard(snabela)forenadecare.com
Henrik Ångström, ordinarie, Umeå, omvald 2016 på 2 år
e-post: henrik.angstrom(snabela)vll.se

Vetenskaplig sekreterare
Prof Peter Strang, ordinarie, Stockholm, utsedd av styrelsen
e-post: peter.strang(snabela)ki.se

Revisorer
Tora Campbell-Chiru
, Stockholm, omvald 2017 på 1 år
Staffan Lundström,
Stockholm, omvald 2017 på 1 år

Valberedning
Carl-Magnus Edenbrandt, Lund, sammankallande, omvald 2016 på 2 år

Elisabeth Löfdahl, Göteborg, nyvald 2016 på 2 år
Bertil Axelsson, Östersund, omvald 2017 på 2 år
Eva Gyllenhammar, Stockholm, omvald 2017 på 2 år

Medlemsregisteransvarig
Ursula Scheibling, Jönköping
e-post: ursula.scheibling@rjl.se

Hemsidesansvarig
Marit Karlsson, Linköping
epost: marit.karlsson(snabela)regionostergotland.se


SFPM postgiro: 4785652-1

 
Senast uppdaterad 2017-04-03
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12