Läroplan i palliativ medicin

Den Svenska Läroplanen i Palliativ Medicin bygger i huvudsak på den brittiska läroplanen, med något inflytande från de övriga (EAPC´s och Kanadas), och anpassningar till svenska förhållanden har gjorts.

Framtagandet av den svenska läroplanen har utförts av Inger Fridegren och Per-Anders Heedman, inom Svensk Förening för Palliativ Medicin. Professor Peter Strang har medverkat i att anpassa dokumentet till svenska förhållanden. Anne-Marie Gravgaard och Helena Westerberg har granskat det första manuskriptet.

Den svenska läroplanen sändes i december 2000 på remiss till föreningens samtliga medlemmar. Lämnade synpunkter inarbetades i slutdokumentet, som antogs på årsmötet i januari 2001.

Läroplan i palliativ medicin

 
Senast uppdaterad 2012-02-22
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån - tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12