2013-4/2. Implementering nationella dokument

Implementering av nationella dokument i verksamheterna

SFPM bör följa upp hur alla nya nationella dokument om vården i livets slutskede implementeras i landets landsting, kommuner och regioner. I första hand avses Socialstyrelsens kunskapsstöd, Nationella vårdprogrammet, Läkemedelsverkets rekommendationer om smärtlindring samt föreskriften om livsuppehållande behandling (SOSFS 2011:7).

Ansvariga från styrelsen Eva Gyllenhammar och Henrik Ångström

Medlemmar: Anders Birr

Den slutgiltiga rapporten finns tillgänglig här.

 
Senast uppdaterad 2014-05-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån - tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12