2013-4/4. Framtidens palliativa läkarroll

Den framtida palliativa läkarrollen

Här önskar SFPM att arbetet tar sin utgångspunkt i värdegrunden för palliativvård som den är uttryckt i det nationella vårdprogrammet.Skall den framtida palliativa läkaren vara enbart symtomspecialist eller en läkare för hela människan? Finns det risk för en förminskad läkarroll i det multiprofessionella teamet? Hur utvecklar vi en läkarroll där man vågar stå upp för värdegrund och etiskt förhållningssätt i tider med ekonomistyrning och produktionsplanering? Finns det en risk att palliativläkaren får ta ansvar för och försöka kompensera för tidigare given dålig vård? Hur skapar vi en yrkesroll som är attraktiv för yngre kollegor och går att klara av? Det är ett slitage att vistas så nära döden. Kanske kan man tänka sig att balansera klinisk tjänstgöring, FOUU, konsultarbete och handledning för självkännedom? 

Ansvariga från styrelsen Marit Karlsson och Tora Campbell.

Medlemmar: Eva-Lena Andersson, Marie Billing, Maria Hellgren, Karin Jonsson, Margret Skuladottir

Arbetsgruppens slutrapport finns att läsa här.

 
Senast uppdaterad 2014-05-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12