2013-4/3. Tilläggsspecialitet

Palliativ medicin som tilläggsspecialitet

Kan SFPM ta fram ett behovsunderlag för nya ST-tjänster och specialister i landet? Olika regioner har olika rutiner kring skapande och finansiering av ST-tjänster. Detta bör undersökas och vi bör även finna vägar för lobbying och påverkan. SFPM bör bevaka utvecklingen av nya ST-tjänster i landet och även diskutera SPUR- och STINS (självinspektion inför ST)-inspektioner via Läkarförbundet. Hur ser en utbildningsplats ut? Vilken kompetens och patientvolym krävs? Behov av handledarutbildning?

Ansvariga från styrelsen Claes Lundgren och Staffan Lundström

Medlemmar: Kerstin Berglind, Magnus Bäcklund, Madeleine Forsberg, Inger Fridegren, Eva Nitelius

Arbetsgruppens slutgiltiga rapport finns att läsa här

 
Senast uppdaterad 2014-05-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12