2013-4/1. Allmän/specialiserad palliativ vård

Vårdnivåer: Gränsdragning mellan allmän och specialiserad palliativ vård

Professionen har fått i uppdrag att definiera de olika vårdnivåerna inom palliativ vård. Här har SFPM en roll som specialistförening. SFPM bör utgå från det medicinska innehållet i vården, värdegrunden samt dynamiken mellan specialist och generalist i arbetet.Fyra aspekter kan belysas: vårdinnehåll, kompetens, organisation och ekonomi.Det är också möjligt att identifiera/skapa nivåer inom den specialiserade palliativa vården. Nivå ett kan vara den lilla enheten med ett ofullständigt team och nivå 4 kan vara en enhet med ett eller flera fulla team, diplomerade läkare och sjuksköterskor samt FOUU -verksamhet.

Ansvariga från styrelsen: Karin Fransson och Elisabet Löfdahl

Medlemmar: Mattias Brian, Kristina Ekbom, Margareta Persson, Ursula Scheibling

Mötestider:

Möte 1: onsdagen 13 november kl 16-17

Möte 2: tisdagen 3 december kl 16-17

 

Arbetsgruppens rapport finns att läsa här. Läs och fundera! Kom till SFPM:s vårmöte i Norrköping 3-4 april och diskutera denna rapport!

 
Senast uppdaterad 2014-05-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12