2016 - 7/1. Utbildningsutskottet

Vid årsmötet 2015 beslutades att inrätta ett fast utbildningsutskott inom SFPM. Utbildningsutskottet kommer inrikta sig på utbildningsfrågor inom SFPM som rör allt från grundutbildning på läkarprogrammen, ST-utbildning för både blivande specialister i palliativ medicin samt andra specialiteter, samt vidareutbildningsfrågor för färdiga specialister.

Arbetet kommer under 2016-17 bedrivas i två undergrupper: curriculumgruppen och C-gruppen.

Kontaktperson är carolina.magnusson(snabela)regionostergotland.se

 

Curriculumgruppen startade arbetet 2015, och träffades vid ett tillfälle och i övrigt bedrivit arbetet via mail och telefon. Ett delresultat presenterades vid årsmötet 2016 i Malmö, som därefter gick ut på remiss till medlemmarna. Arbetet kommer fortsätta under 2016 och en ny läroplan kommer troligen kunna presenteras vid Vårmötet 2017. Sammankallande har varit styrelseledamoten Carolina Magnusson.

Ett förslag till ny läroplan (nytt curriculum) finns här:
Som pdf
som Word 

C-gruppen startar sitt arbete hösten 2016 med målsättning att samordna och initiera arbetet med att skapa ST-kurser på C-nivå i Palliativ Medicin. Sammankallande är Staffan Lundström och Per Furst.

 
Senast uppdaterad 2017-02-06
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån - tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12