Specialist javisst!

Arbetsgruppen "Specialist javisst "initierades 2014-2015 med syftet att försöka hjälpa och stötta medlemmar i SFPM som har reell kompentens i palliativ medicin att kunna ansöka och och erhålla specialistbevis i Palliativ Medicin via Socialstyrelsen.

Gruppen har vintern 2015 genomfört en kartläggning via enkät bland föreningens medlemmar kring bl. a. utbildningsbehov, och vi avser nu fortsätta detta arbete under det kommande året. I målsättningen ingår att förenkla vägar att hitta information om specialistansökan, sprida information, skapa underlättande kontakter mellan medlemmar som ansöker om specialistbevis, sammaställa erfarenheter av Socialstyrelsens bedömning av ansökningar mm.

Sammankallande för gruppen är styrelsemedlemmarna Karin Jonsson och Ulrike Mclachlan.

Om du vill meddela hur det gått med din specialistansökan hos Socialstyrelsen, hör av dig till antingen:

karin.jonsson(snabela)gotland.se och ulrike.mclachlan(snabela)erstadiakoni.se

Rapport: Gruppens arbete avrapporterades på Vårmötet 2016 och resultatet finns redogjort under fliken "Tilläggsspecialitet". Gruppen fortsätter ej med aktivt arbete, utan styrelsen fortsätter regelbundet följa utvecklingen av antalet specialister inom Palliativ Medicin samt stötta medlemmarna i ansökan till specialister.

 
Senast uppdaterad 2016-07-02
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån - tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12