Utbildningsutskott

Vid årsmötet 2015 beslutades att inrätta ett fast utbildningsutskott inom SFPM. Utbildningsutskottet kommer inrikta sig på utbildningsfrågor inom SFPM som rör allt från grundutbildning på läkarprogrammen, ST-utbildning för både blivande specialister i palliativ medicin samt andra specialiteter, samt vidareutbildningsfrågor för färdiga specialister.

Arbetet har under 2015-16 bedrivits i två undergrupper: curriculumgruppen och B5-gruppen.

Curriculumgruppen har träffats vid ett tillfälle och i övrigt bedrivit arbetet via mail och telefon. Ett delresultat presenterades vid årsmötet 2016 i Malmö.
Man skickar nu ut sitt arbete på remiss till medlemmarna:

Här är en första preliminär version av  den nya läroplanen  som arbetsgruppen presenterade på årsmötet. Vi är nu intresserade av att få in era synpunkter. Dessa kan skickas till Carolina Magnusson på mailadress: carolina.magnusson@regionostergotland.se . Senast 15:e maj vill vi ha in era synpunkter. Sprid och diskutera gärna dokumentet med palliativa kollegor så vi tillsammans gör det så bra som möjligt!

Curriculumgruppen genom Carolina Magnusson

Sammankallande har varit styrelseledamöterna Carolina Magnusson samt Tora Campbell. Kontaktperson är carolina.magnusson(snabela)regionostergotland.se

 
Senast uppdaterad 2016-04-07
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12