2014-5/2. Specialist javisst!

Palliativ medicin erhåller status som tilläggsspecialitet januari 2015 och därefter kommer ST-block i palliativ medicin kunna inrättas. För att handleda framtida ST-läkare behövs dock färdiga specialister i palliativ medicin, samtidigt som det inte finns någon genomgått de nu planerade ST-blocken. Dock finns många medarbetare med lång erfarenhet av och stor kunskap inom palliativ medicin, där Socialstyrelsen troligen kommer utforma någon sorts övergångsbestämmelser gällande under de första två åren, där specialiststatus kan godkännas utan genomgånget ST-block. Hur dessa övergångsbestämmelser och kriterier för uppnådd specialitet kommer utformas är idag inte klart, men med stor sannolikhet kommer dokumenterade kurser behövas för att styrka kunskap inom flera områden. För att Palliativ medicin skall växa till vara en stabil och livskraftig specialitet finns ett stort behov av specialister inom ämnet för handledning, undervisning, vård.

Den yttersta målsättningen med denna arbetsgrupps arbete är att möjliggöra att så många som möjligt som idag har en reell kompetens inom palliativ medicin ska kunna erhålla status som specialist i palliativ medicin.

Arbetsgruppen kommer bla kartlägga behov av utbildningsinsatser, föreslå åtgärder vid behov, informera och stimulera medlemmar att ansöka om specialistbevis.

Sammankallande i arbetsgruppen är Carolina Magnusson. Deltagare i gruppen är Karin Fransson, Karin Jonsson, Britta Gollvik, Leif Dolonius och Ursula Scheibling.

Arbetet har förlöpt genom flera telefonmöten, och presentera deen rapport vid vår- och årsmötet i Östersund 26 mars.

Här finns rapporten.

 
Senast uppdaterad 2015-05-20
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån - tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12