2014-15/3 B-kurs till folket

Socialstyrelsens förslag på målbeskrivning för ST innebär att samtliga ST-läkare inom klinisk specialitet skall genomgå bl.a. en kurs i Palliativ Medicin (mål B5 palliativ medicin ingår i alla kliniska specialiteters målbeskrivning). Detta innebär att vi i Sverige behöver anordna kurser i Palliativ Medicin för ett stort antal ST-läkare årligen. Hur ska detta genomföras? Vad ska en kurs innehålla?

Styrelsen beslutade vid sitt internat 28-29 augusti att tillsätta en ny arbetsgrupp i syfte att ta fram förslag på hur en sådan B-måls-kurs ska läggas upp, vad den bör innehålla och hur den kan arrangeras. Kurser behöver rimligen anordnas på många platser i Sverige.

Arbetsgruppen har presenterat sina förslag vid SFPM:s vårmöte 2015.

Sammankallande för arbetsgruppen är Tora Campbell-Chiru och deltagare har varit Anders Birr, Inger Fridegren, Elisabeth Löfdahl och Henrik Ångström.

Arbetet har förlöpt genom flera telefonmöten och en rapport finns tillgänglig här.

 
Senast uppdaterad 2015-04-18
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12