SFPM:s logotyp

Välkommen till SFPM!

Svensk Förening för Palliativ medicin är en sammanslutning av läkare och läkarstuderande med intresse för palliativ medicin. 
Föreningens syfte är att främja utvecklingen av palliativ medicin i Sverige genom att verka för god utbildning i ämnet inom den medicinska professionen på alla nivåer, uppmuntra och främja forskning och utveckling inom ämnet samt sprida kunskap om vad som är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet inom god palliativ vård.
SFPM är en specialistförening inom Sveriges Läkarförbund och associerad förening inom Svenska Läkaresällskapet.

SFPMs vår- och årsmöte 2018

Vår- och årsmötet 2018 äger rum i Stockholm 22-23 mars i anslutning till den 5:e Nationella konferensen i Palliativ vård. Boka alltså redan nu v 12 för fortbildning! Läs mer här.

C-kurs Palliativ medicin delkurs 3

Nu har anmälan öppnat för delkurs 3 som ges i Lund våren 2018 vid två tillfällen (16-19 april samt 28-31 maj). Läs mer här.

Studierektorsmöte 20 oktober!

SFPMs andra studierektorsmöte äger rum den 20 oktober kl. 10-16 på Stockholms sjukhem. Du kan läsa mer här.

Delkurs 2 Umeå anmälan öppen!

Nu finns program för C-kurs 2 som ges i Umeå 6-9 februari 2018, och det är möjligt att anmäla sig! Vg läs mer här.

Senast uppdaterad 2015-06-05
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12