Här kan man läsa de adressuppgifter som smittskyddsläkarna har lämnat. Uppgifterna hålls aktuella med meddelanden direkt till redaktör/webbmaster Anders Lindblom
Man kan skicka e-post till en medlem genom att klicka på e-postadressen. För att komma till respektive hemsida klickar du direkt på länken.

Adresserna partiellt uppdaterade senast 2014-03-17.

SMITTSKYDDSENHETERNA 

Stockholms Läns Landsting (AB)
Smittskydd Stockholm, Stockholms Läns Landsting, Box 17533, 118 91 Stockholm. Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 63A.
Tfn: 08-737 39 00, Fax: 08-31 57 67.
E-post: registrator@smittskyddstockholm.se
Hemsida:http://www.smittskyddstockholm.se

Åke Örtqvist, smittskyddsläkare, ake.ortqvist@sll.se
Tfn: 08-737 39 21
Ingela Berggren, bitr smittskyddsläkare, ingela.berggren@sll.se 
Tfn: 08-737 39 32
Björn Eriksson, bitr smittskyddsläkare, bjorn.k.eriksson@sll.se
Tfn: 08-737 39 13
Helena Hervius Askling, bitr smittskyddsläkare, helena.hervius-askling@sll.se
Tfn: 08-737 39 22
Jenny Stenkvist, bitr smittskyddsläkare, jenny.stenkvist@sll.se
Tfn: 08-737 39 02, Mobil: 070-737 39 02

Beredskap kvällar och helger: kontakta Karolinska Universitetssjukhusets växel,
Solna 08-517 700 00
 
Övriga: fornamn.efternamn@sll.se. Se även hemsidan.

Landstinget i Uppsala län (C)

Smittskyddsenheten, Landstinget i Uppsala län, 751 85 Uppsala, Fax: 018-55 29 01.
E-post: uppsala.smittskyddslakaren@lul.se
Hemsida: http://www.lul.se/sme

Akuta ärenden då enheten är obemannad dagtid: 018-611 60 62

Mats Ericsson, smittskyddsläkare, mats.ericsson@lul.se
Tfn: 018-611 92 30, Mobil: 076-721 65 88
Helena Palmgren, bitr smittskyddsläkare, helena.palmgren@lul.se
Tfn:018-611 92 20, Mobil: 073-886 49 75
Bodil Ardung, smittskyddssjuksköterska, bodil.ardung@lul.se 
Tfn: 018-611 92 21. Mobil: 0703-76 76 70
Johan Hedlund, smittskyddssjuksköterska, johan.hedlund@lul.se
Tfn: 018-611 92 22. Mobil: 070-611 90 55
Anna Lindström, smittskyddssjuksköterska, anna.lindstrom@lul.se
Tfn: 018 - 611 92 23. Mobil: 076 - 720 00 50
Catharina Samuelsson Panula, smittskyddsassistent,
catharina.samuelsson.panula@lul.se
Tfn: 018-611 92 24, Mobil: 070-611 92 24
Annie Ardung Sattari (föräldrarledig tom 2015-08-31), smittskyddsassistent, annie.ardung.sattari@lul.se
Tfn: 018-611 92 25, Mobil: 070 - 611 92 26
Sharon Fernandez, sharon.fernandez.vega@lul.se
Tfn: 018 - 611 03 86
Marie Björlin, STI-samordnare, marie.bjorlin@lul.se
Tfn: 018-611 03 85, Mobil: 070-611 04 49 

Landstinget Sörmland (D)
Smittskydd/Vårdhygien, Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna. Tfn: 016-10 35 85. Fax: 016-10 32 20.
E-post:smittskydd.vardhygien.sorml@dll.se
Hemsida: http://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Samarbetspartners/Smittskydd/

Christina Kallings Larsson, smittskyddsläkare, christina.kallings-larsson@dll.se
Tfn: 016-10 35 69 
Maria Remén, bitr smittskyddsläkare/STRAMA-läkare, maria.remen@dll.se
Tfn: 016-10 51 48
Marita Graff, smittskyddssjuksköterska, marita.graff@dll.se
Tfn: 016-10 35 68, Mobil 070-619 89 89
Inger Döckner, smittskyddsassistent, inger.dockner@dll.se
Tel: 016-10 35 85

Landstinget i Östergötland (E)
Smittskyddsenheten, Landstinget i Östergötland, S:t Larsgatan 49B, 581 91 Linköping. Tfn: 010-103 08 64. Fax: 010-103 73 80.
E-post: Smittskyddsenheten_i_Ostergotland@lio.se
Hemsida: http://www.lio.se/templates/Substart.aspx?id=17457

Britt Åkerlind, smittskyddsläkare, britt.akerlind@lio.se
Tfn: 010-103 73 21
Helena Hedbäck, stf. smittskyddsläkare, helena.hedback@lio.se
Tfn: 010-103 24 74, Mobil: 0722-26 73 10
Karin Strand, smittskyddssköterska, karin.strand@lio.se
Tfn: 010-103 70 82
Eva Lundmark, smittskyddssköterska, eva.lundmark@lio.se
Tfn: 010-103 16 79
Lena Svensson, smittskyddssjuksköterska, Lena.m.Svensson@lio.se
Tfn: 010-103 34 97
Maria Nilsson, smittskyddsassisten, Maria.Le.Nilsson@lio.se
Tfn: 010-103 70 81


Landstinget i Jönköpings län (F)

Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping 
Fax 036-32 23 95.
E-post:smittskydd.vardhygien@lj.se 
Hemsida: http://www.lj.se/smittskydd

Peter Iveroth, smittskyddsläkare, peter.iveroth@lj.se
Tfn: 036-32 23 34. Mobil 070-545 06 54
Malin Bengnér, bitr smittskyddsläkare, malin.bengner@lj.se
Tfn: 036-32 01 07, Mobil: 0739-08 50 44
Ing-Marie Einemo, smittskyddssköterska, ing-marie.einemo@lj.se
Tfn: 036-32 23 04. Mobil: 070-537 23 00.
Ingela Hall, smittskyddssjuksköterska, ingela.hall@lj.se
Tfn: 036-32 23 61, Mobil: 0725-54 71 70
Birgitta Isaksson, smittskyddsassistent, birgitta.isaksson@lj.se
Tfn: 036-32 23 07. Mobil: 070-592 23 07

Landstinget Kronoberg (G)
Smittskyddsenheten, Centrallasarettet, 351 85 Växjö
Tfn: 0470-58 82 78. Fax: 0470-58 71 59.
E-post: smittskyddet@ltkronoberg.se
Hemsida: http://www.ltkronoberg.se/templates/LTKPresentation____2653.aspx

Arne Runehagen, smittskyddsläkare, arne.runehagen@ltkronoberg.se
Tfn: 0470-58 74 34. Mobil: 0709-84 48 95
Christian Blomkvist, bitr smittskyddsläkare, christian.blomkvist@ltkronoberg.se
Tfn: 0470-58 87 82
Magnus Hermann, smittskyddssköterska, magnus.hermann@ltkronoberg.se
Tfn: 0470-58 82 78. Mobil: 070-984 48 94

Landstinget i Kalmar län (H)
Smittskyddsenheten, Landstinget i Kalmar län, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar. Tfn: 0480-845 30. Fax: 0480-845 31.
E-post: Smittskyddlsk@ltkalmar.se
Hemsida: http://www.ltkalmar.se/lttemplates/SubjectPage____599.aspx

Claes Söderström, smittskyddsläkare, claes.soderstrom@ltkalmar.se
Tfn: 0480-842 15
Per-Åke Jarnheimer, bitr smittskyddsläkare, perake.jarnheimer@ltkalmar.se
Tfn: 0480-814 40
Ingrid Gunn, smittskyddssjuksköterska, ingrid.gunn@ltkalmar.se 
Tfn: 0480-845 30
Anita Råberg, Smittskyddssekreterare, anita.raberg@ltkalmar.se
Tfn: 0480-815 09


Region Gotland (I)

Smittskyddsenheten, Visby lasarett, 621 84 Visby.
E-post: smittskydd@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se/imcms/29806

Sven Montelius, smittskyddsläkare, sven.montelius@gotland.se
Tfn: 0498-26 82 49
Solgerd Gotvik, hygien- och smittskyddssjuksköterska, solgerd.gotvik@gotland.se
Tfn: 0498-26 80 47
Annette Jakobsson, smittskyddsass/chefsekr, annette.jakobsson@gotland.se 
Tfn: 0498-26 86 75

Landstinget Blekinge (K)
Smittskyddsenheten, Blekingesjukhuset, 371 85 Karlskrona. Tfn: vx 0455-73 10 00. Tfn smsk: 0455-73 10 68, även tel.svarare. Fax: 0455-73 44 49.
E-post: smittskyddslakaren@ltblekinge.se
Hemsida: http://www.ltblekinge.se/smittskyddsenheten

Rickard Eitrem, smittskyddsläkare, rickard.eitrem@ltblekinge.se 
Tfn: 0455-73 44 29. Mobil: 073-447 11 35
Kirsti Lindström , smittskyddssjuksköterska, kirsti.lindstrom@ltblekinge.se
Tfn: 0455-73 10 68. Mobil: 073-447 11 36
Yvonne Bergendorff, smittskyddsassistent, yvonne.bergendorff@ltblekinge.se
Tfn: 0455-73 10 69

Region Skåne (L, M)
Officiell myndighetsbrevlåda för E-post: smittskydd.skane@skane.se
Hemsida: http://www.skane.se/smittskydd

Malmö
Smittskydd Skåne, 205 02 Malmö. Tfn: 040-33 71 80. Fax: 040-33 71 88

Håkan Miörner, Smittskyddsläkare, Hakan.Miorner@skane.se
Tfn: 040-33 71 81
Håkan Ringberg, ställföreträdande smittskyddsläkare, hakan.ringberg@skane.se
Tfn: 040-33 71 85
Eva Gustafsson, bitr smittskyddsläkare, eva.x.gustafsson@skane.se
Tfn: 040-33 71 42
Per Hagstam, bitr smittskyddsläkare, per.hagstam@skane.se
Tfn: 040-33 71 84
Ulla Stamer, smittskyddssjuksköterska, ulla.stamer@skane.se
Tfn: 040-33 71 87
Niclas Winqvist, epidemiolog, niclas.winqvist@skane.se
Tfn: 040-33 71 86
Rosmarie Fält, smittskyddssjuksköterska, rosmarie.falt@skane.se
Tfn: 040-33 71 83
Lena Melchert-Cacia, smittskyddssjuksköterska, lena.melchert-cacia@skane.se
Tfn: 040-33 71 82
Karolina Fischerström, smittskyddssjuksköterska, Karolina.Fischerstrom@skane.se
Tfn: 040-33 71 07
Peter Gröön, jurist, Peter.Groon@skane.se
Tfn: 040-33 68 70
Helena Wahlfrid, chefs- och verksamhetsstöd, Helena.Wahlfrid@skane.se
Tfn: 040-33 71 41
Mariam El Moghrabi,administratör och webbredaktör, Mariam.el.Moghrabi@skane.se
Tfn: 040-33 71 80
Ida Elisabet Hall, projektledare kondomkunskap, ida.hall@skane.se 
Tfn: 040-33 69 77
Rachel Cooper, studentmedarbetare projekt kondomkunskap, rachel.cooper@skane.se 
Tfn: 040-33 18 15
Leigh Norén, Sti-handläggare, leigh.noren@skane.se

Kristianstad
Smittskydd Skåne, 291 85 Kristianstad Tfn: 044-309 16 16. Fax: 044-309 16 77

Mattias Waldeck, bitr smittskyddsläkare, mattias.waldeck@skane.se
Tfn: 044-309 16 08 
Åsa Ståhl, smittskyddssjuksköterska, asa.stahl@skane.se
Tfn: 044-309 16 18
Marie Sten, administratör, marie.sten@skane.se
Tfn: 044-309 16 16

Region Halland (N)
Smittskydd Halland, Hallands sjukhus Halmstad, 301 85 Halmstad. Tfn: 035-13 16 07. Fax: 035-13 16 08
E-post: smittskydd@regionhalland.se
Hemsida: www.regionhalland.se/smittskydd

Mats Erntell, smittskyddsläkare, mats.erntell@regionhalland.se
Tfn: 035-13 16 13
Ann Åkesson, bitr smittskyddsläkare, ann.e.akesson@regionhalland.se
Tel: 035-13 16 19
Birgitta Jönsson, smittskyddssköterska, birgitta.jonsson@regionhalland.se
Tfn: 035-13 16 03
Karin Truedsson, smittskyddssköterska, karin.truedsson@regionhalland.se
Tfn: 035-13 16 28
Gunnel Svensson, Assistent, gunnel.svensson@regionhalland.se
Tfn: 035 -13 16 07 

Västra Götalandsregionen (O)
Gemensam smittskyddsmail: smittskydd@vgregion.se
Hemsida: www.vgregion.se/smittskydd

Göteborg
Smittskydd Västra Götaland, Kaserntorget 11 B, 411 18 Göteborg. Tfn direkt: 010-441 24 00 00 M-F 9.00-16.00. Fax direkt: 031-13 37 95.

SMITTSKYDDSLÄKARE
Per Follin, smittskyddsläkare, per.follin@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 01, Mobil: 0703-90 87 87
Leif Dotevall, bitr smittskyddsläkare, leif.dotevall@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 02, Mobil: 0703-61 41 95
Birgitta Arnholm, bitr smittskyddsläkare, birgitta.arnholm@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 03, Mobil: 0702-81 31 04

SMITTSKYDDSSJUKSKÖTERSKOR
Peggy Österberg, samordnare/smittskyddssjuksköterska, peggy.osterberg@vgregion.se 
Tfn: 010-441 24 06
Anna Lindqvist, epidemiolog, smittskyddssjuksköterska, anna.lindqvist@vgregion.se
Tfn: 010-441 2407
Henrik Mellström, smittskyddssjuksköterska, henrik.mellstrom@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 08
Peter Almerson, smittskyddssjuksköterska, peter.almerson@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 09
Ann Hasselberg, hygiensjuksköterska i förskolan, ann.hasselberg@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 10
Cecilia Boberg, smittskyddssjuksköterska, cecilia.boberg@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 11
Kristina Nyström, smittskyddssjuksköterska, kristina.i.nystrom@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 12, Mobil: 0736-60 19 19
Marianne Bengtsson, hygiensjuksköterska, marianne.l.bengtsson@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 13 Mobil 070-304 60 54

ASSISTENTER:
Heléne Edlund, helene.edlund@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 04
Malin Ericcson, malin.ericson@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 05
Johanna Bernhrdsson, 50% kommunikatör i HYFS/ 50% assistent, johanna.bernhardsson@vgregion.seTfn: 010-441 24 14, Mobil: 0700-82 46 40


Borås
Smittskydd Västra Götaland, Södra Älvsborgs Sjukhus, 501 82 Borås,
Tfn: 033-616 10 00 vx. Fax: 033-616 29 07. 

Peter Ulleryd, bitr smittskyddsläkare 50%, peter.ulleryd@vgregion.se
Tfn: 033-616 29 00. Mobil: 0736-25 45 47
Gunilla Ockborn, bitr smittskyddsläkare 50%, gunilla.ockborn@vgregion.se
Tfn: 033-616 29 00, Mobil: 0700-90 27 26
Inger Asteberg, smittskyddssjuksköterska, inger.asteberg@vgregion.se
Tfn: 033-616 29 02. Mobil: 0733-66 52 66
Kajsa Lundqvist, smittskyddssjuksköterska 50%, hygiensköterska i förskolan 50%, kajsa.lundqvist@vgregion.se
Tfn: 033-616 29 90, Mobil: 0761-18 06 79
Camilla Glad, assistent, camilla.glad@vgregion.se
Tfn: 033-616 29 01

Skövde

Smittskydd Västra Götaland, Skaraborgs sjukhus, 541 85 Skövde.  Tfn: 0500-43 10 00 vx. Fax: 0500-43 24 99.

Peter Nolskog, bitr smittskyddsläkare, peter.nolskog@vgregion.se
Tfn: 0500-43 24 16. Mobil: 0702-96 01 16.
Annika Rodert, smittskyddssjuksköterska, annika.rodert@vgregion.se
Tfn: 0500-43 24 44,  Mobil: 0706-57 17 34
Marianne Hilding, assistent, marianne.hilding@vgregion.se 
Tfn: 0500-43 24 30
Susanne Johansson, hygiensjuksköterska i förskolan 50%, susanne.birgitta.johansson@vgregion.se Tfn: 0500-43 24 98, Mobil: 0761-15 50 38

Uddevalla
Smittskydd Västra Götaland, Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 010-435 00 00  vx. Fax: 0522-131 82. SME-mobil: 070-357 09 99. 

Eva Lindhusen-Lindhe, bitr smittskyddsläkare,  eva.lindhusen@vgregion.se
Tfn: 010-441 2424, Mobil: 0704-58 02 89
Margareta Olsson, smittskyddssjuksköterska, margareta.br.olsson@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 21
Jill Johansson, smittskyddssjuksköterska, jill.johansson@vgregion.se 
Tfn: 010-441 24 22. Mobil: 0768-66 35 65 
Eva Olsson, hygiensjuksköterska i förskolan 50%, eva.m.olsson@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 25 Mobil: 0761-14 12 11
Birgitta Loewen, assistent, birgitta.loewen@vgregion.se 
Tfn: 010-441 2423

Landstinget i Värmland (S)
Smittskydd, Centralsjukhuset, 651 85 Karlstad. Fax: 054-61 64 15.
E-post: smittskydd@liv.se
Hemsida: http://www.smittskyddvarmland.se/

Olle Wik, smittskyddsläkare, olof.wik@liv.se 
Tfn: 054-19 13 13, mobil: 054-19 13 03
Ingemar Hallén, bitr smittskyddsläkare, ingemar.hallen@liv.se
Tfn: 054-19 13 06
Anna Skogstam, bitr smittskyddsläkare, anna.skogstam@liv.se 
Tfn: 054-19 13 08
Ingrid Persson, sjuksköterska, ingrid.persson@liv.se
Tfn: 054-19 13 04
Birgitta Sahlström, hygiensköterska, birgitta.sahlstrom@liv.se
Tfn: 054-19 13 09
Anette Andersson, smittskyddsassistent, anette.m.andersson@liv.se
Tfn: 054-19 13 02
Monica Rydh, smittskyddsassistent, monica.ryd@liv.se 
Tfn: 054-19 13 11

Region Örebro län (T)
Smittskyddsenheten, Universitetssjukhuset Örebro, 701 85 Örebro
Tfn: 019-602 3443. Fax: 019-12 74 16.
E-post: smittskydd@regionorebrolan.se
Hemsida: http://www.regionorebrolan.se/uso/smittskydd

Hans Fredlund, smittskyddsläkare, hans.fredlund@regionorebrolan.se
 Anne Lennell, epidemisjuksköterska, anne.lennell@regionorebrolan.se
Jenny Holmkvist, smittskyddssekreterare, jenny.holmkvist@regionorebrolan.se

Landstinget Västmanland (U)
Smittskyddsenheten, Ing 1 plan 12, Västmanlands Sjukhus, 721 89 Västerås. Tfn: vx 021-17 30 00. Fax: 021-14 10 62
E-post: smittskydd@ltv.se
Hemsida: www.ltv.se/smittskydd

Jan Smedjegård, smittskyddsläkare, jan.smedjegard@ltv.se
Tfn: 021-17 51 21. Mobil: 070-396 75 75
Per Holmblad, bitr smittskyddsläkare/hygienöverläkare, per.holmblad@ltv.se
Tfn: 021-17 68 01
Maria Berg, smittskyddssjuksköterska, maria.berg@ltv.se
Tfn: 021-17 51 24
Marion Mars-Åhgren, smittskyddssjuksköterska, marion.mars-ahgren@ltv.se
Tfn: 021-17 31 49
Inger Paris, utvecklare/samordnare för STI/sexuell hälsa, inger.paris@ltv.se
Tfn: 021-17 46 43
Madeleine Åkerlind, samordn Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige, madeleine.akerlind@ltv.se
Tfn 0223-47402
Ulrika Toresson Silfvernagel, adm sekreterare, ulrika.toresson.silfvernagel@ltv.se
Tfn: 021-17 51 20

Landstinget Dalarna (W)
Smittskyddsenheten, Falu lasarett, 791 82 Falun. Fax: 023-49 07 72.
E-post: smittskydd.dalarna@ltdalarna.se
Hemsida: www.ltdalarna.se/smittskydd

Anders Lindblom, smittskyddsläkare, anders.lindblom@ltdalarna.se
Tfn: 023-49 23 26
Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare, astrid.danielsson@ltdalarna.se
Tfn: 023-49 28 62
Bodil Petersen, smittskyddssköterska, bodil.petersen@ltdalarna.se
Tfn: 023-49 07 84
Marianne Janson, smittskyddssköterska, marianne.u.janson@ltdalarna.se
Tfn: 023-49 02 75
Pia Haqvinsson, smittskyddsassistent, pia.haqvinsson@ltdalarna.se
Tfn: 023-49 07 85
Maria Kivi, hiv/STI-samordnare, maria.kivi@ltdalarna.se
Tfn: 023-49 14 19 

Region Gävleborg (X)
Smittskydd, Region Gävleborg, 801 87 Gävle.
Besöksadress: Ingång 31, Gävle sjukhus. Tfn: 026-15 53 08. Fax: 026-18 87 42.
E-post: smittskydd@regiongavleborg.se
Hemsida: www.regiongavleborg.se/smittskydd

Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, signar.makitalo@regiongavleborg.se
Tfn: 026-15 53 09
Ingegerd Hökeberg, bitr smittskyddsläkare, ingegerd.edith.signe.hokeberg@regiongavleborg.se
Tfn: 026-15 49 10
Åsa Johansson, smittskyddssköterska, asa.johansson@regiongavleborg.se
Tfn: 026-15 49 08
Agneta Midendal, smittskyddssköterska, agneta.midendal@regiongavleborg.se
Tfn: 026-15 53 07
Therese Malm, smittskyddssköterska, therese.malm@regiongavleborg.se
Tfn: 026-15 53 58
Elaine Persohn, hiv/STI-samordnare, elaine.persohn@regiongavleborg.se
Tfn: 026-15 51 50
Pernilla Melinder, smittskyddsassistent, pernilla.melinder@regiongavleborg.se
Tfn: 026-15 53 08

Landstinget Västernorrland (Y)
Smittskyddsenheten, Skölevägen 19, 864 31 Matfors.
Tfn: 060-13 52 41. Fax: 060-18 18 30.
E-post: smittskyddsenheten@lvn.se
Hemsida: www.lvn.se/smittskydd 

Hans Boman, smittskyddsläkare, hans.boman@lvn.se 
Tfn: 060-13 52 47
Lars Blad, bitr. smittskyddsläkare, lars.blad@lvn.se
Tfn: 060-13 52 46, 0611-800 53
Britt Forslund, smittskyddssjuksköterska, britt.forslund@lvn.se 
Tfn: 060-13 52 44
Anna-Karin Öberg, smittskyddssjuksköterska, anna-karin.oberg@lvn.se
Tfn: 060-13 52 43
Karin Mattsson, administratör, karin.mattsson@lvn.se
Tfn: 060-13 52 41
Maria Book, apotekare/Strama, maria.book@lvn.se
Tfn: 060-060-13 52 45

Region Jämtland Härjedalen (Z)
Smittskyddsenheten, Östersunds sjukhus, 831 83 Östersund. Fax: 063-15 39 98
E-post: smittskydd.vardhygien@regionjh.se
Hemsida: http://www.regionjh.se/smittskydd

Micael Widerström, smittskyddsläkare, mikael.widerstrom@regionjh.se
Tfn: 063-15 43 53, tjänstledig t.o.m. 31/12 2015.
Inger Andersson von Rosen, tf smittskyddsläkare, inger.von.rosen@regionjh.se
Tfn: 063-15 43 53

Sara Mörtberg, bitr smittskyddsläkare, sara.mortberg@regionjh.se
Tfn: 063-15 43 53
Johan Hansson, bitr smittskyddsläkare, johan.hansson@regionjh.se
Tfn: 063-15 43 53
Maria Omberg, smittskyddssjuksköterska, maria.omberg@regionjh.se
Tfn: 063-15 43 03. Mobil: 070-378 31 10
Ingrid Svensson, smittskyddssjuksköterska, ingrid.svensson@regionjh.se
Tfn: 063-15 33 55
Malin Rundvik Eriksson, handläggare, malin.rundvik@regionjh.se
Tfn: 063-15 31 30

Västerbottens läns landsting (AC)
Smittskyddsenheten, Västerbottens läns landsting,
901 89 Umeå. Tfn: 090-785 13 68. Fax: 090-12 90 73
E-post: smittskydd@vll.se
Hemsida: www.vll.se/smittskydd

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, stephan.stenmark@vll.se
Tfn: 090-785 14 00
Gunilla Persson,  bitr smittskyddsläkare, gunilla.k.persson@vll.se
Tfn: 090-785 20 15
Lena Skedebrant, smittskyddssköterska, lena.skedebrant@vll.se
Tfn: 090 - 785 37 65. Mobil: 070 - 349 37 65
Denise Jarvis, smittskyddssekreterare, denise.jarvis@vll.se
Tfn: 090-785 13 68

Norrbottens läns landsting (BD)
Smittskydd, Sunderby sjukhus, 971 80 Luleå, Tfn: 0920-28 36 16. Fax 0920-28 36 04.
E-post: smittskydd@nll.se
Hemsida: www.nll.se/smittskydd

Anders Österlund, smittskyddsläkare, anders.osterlund@nll.se
Tfn: 0920-28 36 19 (vidarekopplas efter 4 signaler)
Anders Nystedt, bitr smittskyddsläkare, anders.nystedt@nll.se
Tfn: 0920-28 22 45
Ann-Louise Svedberg, smittskyddssjuksköterska, ann-louise.svedberg@nll.se
Tfn: 0920-28 36 09
Ann-Marie Cylvén, smittskyddssjuksköterska, ann-marie.cylven@nll.se
Tfn: 0920-28 32 93
Inga-Lill Lundqvist, smittskyddssekreterare, inga-lill.lundqvist@nll.se
Tfn: 0920-28 36 16

 
Senast uppdaterad 2015-03-24