Länkar till bra information

 

Användbara adresser i smittskyddsarbetet >

Centers for Disease Control and Prevention>

European Centre for Disease Prevention and Control >

Eurosurveillance >

Folkhälsomyndigheten

Författningar och föreskrifter som styr smittskyddsarbetet >

INFPREG >

Internetmedicin >

Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) >

Smittsamma sjukdomar>

Smittskyddsförordningen >

Smittskyddslagen >

Socialstyrelsens hemsida >

STRAMA >

Svensk Förening för Vårdhygien >

Svenska Infektionsläkarföreningen >

Svenska lagar >

 
Senast uppdaterad 2015-10-21
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Måndag 9-13, tisdag-fredag 9-15