Länkar till bra information

 

Användbara adresser i smittskyddsarbetet >

Centers for Disease Control and Prevention>

European Centre for Disease Prevention and Control >

Eurosurveillance >

Folkhälsomyndighetens hemsida

Författningar och föreskrifter som styr smittskyddsarbetet >

INFPREG >

Internetmedicin >

Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) >

Smittsamma sjukdomar>

Smittskyddsförordningen >

Smittskyddslagen >

Socialstyrelsens hemsida >

STRAMA >

Svensk Förening för Vårdhygien >

Svenska Infektionsläkarföreningen >

Svenska lagar >

 
Senast uppdaterad 2014-02-20
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må 9-12, ti-fr 9-12, 13-15