Länkar till bra information

 

Användbara adresser i smittskyddsarbetet >

Centers for Disease Control and Prevention>

European Centre for Disease Prevention and Control >

Eurosurveillance >

Folkhälsomyndigheten

Författningar och föreskrifter som styr smittskyddsarbetet >

INFPREG >

Internetmedicin >

Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) >

Smittsamma sjukdomar>

Smittskyddsförordningen >

Smittskyddslagen >

Socialstyrelsens hemsida >

STRAMA >

Svensk Förening för Vårdhygien >

Svenska Infektionsläkarföreningen >

Svenska lagar >

 
Senast uppdaterad 2015-10-21
Medlemsrådgivning

Mån 9-13, tis-fre 9-15

Fackliga och juridiska frågor:
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Tel. 08-790 35 70
medlem@slf.se