Sveriges äldre läkare

Symposium på Riksstämman

Symposiet RÄKNA MED SENIOREN vill belysa  de problem som hälso- och sjukvården står inför i framtiden ur ett demogtrafiskt perspektiv och samtidigt lyfta fram den resurs som seniora läkare utgör för vården. Att ta tillvara denna resurs innebär också en utveckling och förändring av yrkesrollen.

Gunnar Wetterberg, Ann Numhauser-Henning och Barbro Westerholm belyser utifrån sina speciella perspektiv behovet av fortsatt yrkesverksamhet efter pensionsåldern samt de problem men i ännu högre grad de möjligheter det medför.

Gunnar Wetterberg är välkänd som historiker, diplomat och författare. Han har varit direktör för Svenska Kommunförbundet samt samhällspolitisk chef i Sveriges Akademikers centralorganisation, SACO. 2009 utnämndes han till hedersdoktor vid Lunds Universitet. Utifrån sina olika uppdrag har Gunnar Wetterberg intresserat sig för demografins betydelse för långsiktiga samhällsfrågor och samspelet mellan befolkningen och ekonomin. Ur ett demografiskt perspektiv kommer Gunnar Wetterberg att ge oss en betraktelse om den största generationsväxlingen på länge. Generationsväxlingen innebär även en möjlighet till förnyelse inom många områden.

Ann Numhauser-Henning är professor i civilrätt vid Lunds universitet. Hennes forskning berör bl a en ny disciplin inom juridiken, Elder law. Hon kommer att tala under rubriken "Förbud mot åldersdiskriminering - en lösning på framtidens problem?" Ett allt längre "efterliv" riskerar att leda till generationsmotsättningar när aktiva generationer ska stå för kraftigt ökade pensions- och sjukvårdskostnader. Den sk försörjningskvoten - antalet yrkesaktiva per pensionär - halveras, från dagens fyra till bara två. Inom EU ses därför solidaritet mellan generationerna som ett viktigt mål samtidigt som ett aktivt åldrande är vägen framåt. Då är förbud mot åldersdiskriminering ett viktigt verktyg. Idag kan den som fyller 67 år tvingas lämna sin anställning. Regeln är knappast förenlig med förbudet mot åldersdiskriminering och främjar inte precis aktivt åldrande. Men, om vi avskaffar möjligheten till ofrivillig pensionering - vad betyder det då för anställningsskyddet? Åldersdiskriminering är också förbjuden inom vården - behov, inte ålder, ska styra. Men, åldershänsyn - kan vi helt avstå från det?

Barbro Westerholm är verksam som riksdagsledamot och i SÄL känner vi henne som tidigare ordförande i föreningen. Barbro kommer att tala om att man som läkare tränas att ta snabba beslut på ofullständiga beslutsunderlag. Den livserfarenhet läkare samlat på sig under sina patientmöten spelar här en viktig roll som måste tas tillvara bättre i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård. Barbro pekar också på nya möjliga roller för den seniora läkaren. Hon anser att seniorernas roll i samhället bör tydliggöras och använder gärna uttrycket "årsrik" istället för senior.

RIKSSTÄMMAN 2015

Säl profilerar sig med symposiet "Räkna med Senioren!" på årets Medicinska Riksstämma, Stockholm Waterfront, fredagen den 4:e december kl 11.15 - 12.15 i sal C.
Kom till symposiet och visa att vi seniorer är viktigasre än någonsin i morgondagens sjukvård!

OBS! Nytt för i år: Fri entré för medlemmar i Svenska Läkaresällskapet vid anmälan till Riksstämman senast 15 november.

Läs mer
Senast uppdaterad 2015-10-08
Länkar
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må 9-12, ti-fr 9-12, 13-15