Sveriges äldre läkare

SÄLbladet blir Seniora Läkare!

Föreningens medlemstidning byter nu namn och blir Seniora Läkare.

 

Medlemstidningen fortsätter att utvecklas med bl a ny redaktion och ny layout. Det första numret kommer omkring 10 oktober. Redaktionen efterlyser läsarnas åsikter och önskemål om Seniora Läkare.

Höstmötet i Hemavan

Föreningens höstmöte i Hemavan drog ett stort antal deltagare som njöt av ett fantastiskt välarrangerat möte i en underbar fjällnatur. Vi lärde oss om glesbygdens villkor, både ur ett medicinskt och ett samhälleligt perspektiv. Flera av ortens berömdheter bidrog till en härlig och generös atmosför under mötet. En rapport kommer inom kort på hemsidan och i nästa nummer av Seniora Läkare.

Ny rapport från kartläggningen av äldre läkares yrkesarbete!

En aktuell rapport från arbetet i Läkarförbundets och SÄLs arbetsgrupp om kartläggningen av yrkesarbete bland läkare 65+ lämnades vid Jönköpingsmötet av SÄLs skattmästare Henning Höjer. Den kan nu läsas på hemsidan. Klicka här.

På hemsidan kan nu också det senaste årsmötesprotokollet läsas. Se under fliken Årsmötesprotokoll

Senast uppdaterad 2014-10-17
Länkar
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må 9-12, ti-fr 9-12, 13-15