Sveriges äldre läkare

Sveriges äldre läkare (SÄL) är en ideell förening och en intresseförening inom Sveriges läkarförbund. Medlem skall vara läkare och förbundsmedlem, ha uppnått 65 års ålder eller ha upphört med sin huvudsakliga yrkesverksamhet. Föreningen har till ändamål:

  • att bevaka de fackliga frågorna från äldre läkares perspektiv;
  • att verka som kontaktorgan för kamratlig samvaro mellan medlemmarna;
  • att underlätta och förmedla möjligheter till medicinsk och kulturell information och fortbildning;
  • att vara remissinstans inom Läkarförbundet;
  • att hålla medlemmarna informerade om fullmäktiges och centralstyrelsens beslut i fackliga frågor

Medlemsmöten äger rum två gånger årligen, vår och höst. Mötena förläggs till varierande platser i landet. Vårmötet är även årsmöte, vid vilket SÄLs styrelse utses.

Webbansvarig är Ingvar Gustafson

Valberedningens förslag till ny styrelse i SÄL 2014 – 2015

På årsmötet i Jönköping 17 maj avgår två styrelseledamöter: sekreteraren Lennart Rinder och SÄLbladets redaktör Ingvar Gustafson. Som efterträdare föreslås Torsten Mossberg resp, Josef Milerad. Läs hela förslaget här.

Kartläggningen av äldre läkares yrkesarbete har börjat!

Läs rapporten från arbetsgruppen!

Senast uppdaterad 2013-04-22
Länkar
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må 9-12, ti-fr 9-12, 13-15