Sveriges äldre läkare

65 är det nya 45!

Andelen personer över 65 år som arbetar är nu historiskt hög! Läs artikel i Dagens Insdustri där en av författarna är Anders Dahlqvist, senior läkare och styrelseledamot i Sv Läkarförbundet. Läs här

 

 

 

Nytt nummer av Seniora Läkare ute nu!  Se här!


Årsmöte 2015

Välkommen till årsmöte!
Lördagen den 9 maj 2015 kl. 11.45 i Linköpings Konsert & Kongress

Här finns handlingarna för årsmötet 2015.

 

OBS! Sista anmälningsdagen till kongressen i Linköping är 1:a april. Anmälningsblankett finns i senaste numret av Seniora Läkare

 

Läs mer

Den äldre läkaren i primärvården

De seniora läkarna behövs i vården

Läs mer

Nya skatteregler berör äldre läkare

Regeringen föreslår i kommande budgetproposistion:

Särskild löneskatt återinförs delvis för personer som har fyllt 65 år

Den särskilda löneskatten återinförs delvis på lön och andra ersättningar för arbete samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som har fyllt 65 år. Löneskatten föreslås uppgå till 8,5 procent och är en form av socialavgift. För anställda betalas löneskatten av arbetsgivaren. Löneskatten tillsammans med ålderspensionsavgiften kommer då att uppgå till 18,71 procent att jämföra med fulla arbetsgivaravgifter på 31,42 procent för personer under 65 år. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 2,34 miljarder kronor 2015.

För äldre läkare innebär det att ett av argumenten för arbetsgivare – som kommer att betala den särskilda löneskatten - att anställa läkare över 65 år kommer att försvagas, eftersom dagens motsvarande arbetsgivaravgift är endast c:a 10 % och alltså enligt förslaget nästan dubbleras. Den låga arbetsgivaravgiften är idag ett argument för den anställde läkaren att vid anställning ställa krav på fortbildning.

Senast uppdaterad 2015-03-05
Länkar
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må 9-12, ti-fr 9-12, 13-15