Sveriges äldre läkare

Den äldre läkaren i primärvården

De seniora läkarna behövs i vården

Läs mer

Nya skatteregler berör äldre läkare

Regeringen föreslår i kommande budgetproposistion:

Särskild löneskatt återinförs delvis för personer som har fyllt 65 år

Den särskilda löneskatten återinförs delvis på lön och andra ersättningar för arbete samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som har fyllt 65 år. Löneskatten föreslås uppgå till 8,5 procent och är en form av socialavgift. För anställda betalas löneskatten av arbetsgivaren. Löneskatten tillsammans med ålderspensionsavgiften kommer då att uppgå till 18,71 procent att jämföra med fulla arbetsgivaravgifter på 31,42 procent för personer under 65 år. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med ca 2,34 miljarder kronor 2015.

För äldre läkare innebär det att ett av argumenten för arbetsgivare – som kommer att betala den särskilda löneskatten - att anställa läkare över 65 år kommer att försvagas, eftersom dagens motsvarande arbetsgivaravgift är endast c:a 10 % och alltså enligt förslaget nästan dubbleras. Den låga arbetsgivaravgiften är idag ett argument för den anställde läkaren att vid anställning ställa krav på fortbildning.

Första numret av Seniora läkare!

Ett lysande höstmöte har avhållits i Hemavan .

En kort sammanfattning kan du läsa nedan. Ett mer fullständigt referat kommer i nästa nummer av Seniora Läkare.

Redaktionen beklagar misstaget med korsordet på sista sidan, där lösningen presenterades samtidigt med själva korsordet, och vi ber oförbehållsamt om ursäkt.

Höstmötet i Hemavan

Föreningens höstmöte i Hemavan drog ett stort antal deltagare som njöt av ett fantastiskt välarrangerat möte i en underbar fjällnatur. Vi lärde oss om glesbygdens villkor, både ur ett medicinskt och ett samhälleligt perspektiv. Flera av ortens berömdheter bidrog till en härlig och generös atmosför under mötet. En rapport kan du läsa här.

Senast uppdaterad 2015-01-08
Länkar
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må 9-12, ti-fr 9-12, 13-15