Valberedning och revisorer

Valberedning

Ordförande
Sara Lei (till 2017)

Ordinarie
Caroline Asplund (till 2018)
Kristina Jennische (till 2018)
Johan Ljungberg (till 2017)
Ulrika Mattsson Kölfeldt (till 2017)

Suppleanter
Anna Rask-Andersen (till 2018)
Staffan Larsson (till 2018)
Mikael Rolfs (till 2017)

Revisorer

Ordinarie:
Moore Stephens Allegretto AB, Lars Erik Engberg,(auktoriserad revisor)
Hans Hjelmqvist (till 2017)
Jan Rosén (till 2017)

Suppleanter:
Linus Axelsson, till 2017

Senast uppdaterad 2017-05-23
Medlem

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12